Scrisoare de susținere vizavi de opinia Bisericii Ortodoxe din Moldova, privind căsătoriile LGBT

În susținerea BOM privind căsătoriile LGBT

În cadrul adunării Comitetului Părintesc în cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, părinții unanim și-au expus îngrijorarea față de activizarea și planul de activitatea al reprezentantilor LGBT în țara noastră, în deosebi în rândul tinerilor. În acest sens, unanim și cu fermitate, în jur de 500 de părinți au venit cu vot și semnături în susținerea declarației BOM privind eventuala legalizare ale cuplurilor lgbt. Adunarea a avut loc pe data de 11 februarie 2023, iar semnaturile au fost prezentate la sediul episcopiei, cerând suport și intervenția ierarhului.

Scrisoare de susținere a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

în frunte cu ÎPS Arhiepiscop Petru,

vizavi de opinia Bisericii Ortodoxe din Moldova

referitor la decizia CEDO din 17 ianuarie 2023

privind legiferarea cuplurilor LGBT

 

Se cunoaște că instituția FAMILIEI, din vechi timpuri, este cea dintâi instituție umană, așezământ prin care viața socială se desfășoară în mod organizat și eficient. Valoarea familiei este exact aceea a vieții însăși – indiferent dacă privim din punct de vedere al existenței umane naturale, fie a celei umane spirituale. Ea este prima societate naturală care s-a format pe legătura indisolubilă dintre bărbat și femeie și care se completează cu o lume nouă în care apar copiii, determinând apariția și dăinuirea existenței umane.

Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!” (Facere 1:27,28), aflăm scris în Sfânta Scriptură, moment în care apare pentru prima dată conceptul de familie.

În această calitate de instituție, mamă a tuturor celorlalte, unitate primordială a întregii societăți, familia care se află la confluența vieții individuale și a celei colective, poartă în sine toată viața, precum celula organică poartă energiile materiei brute și aceea a țesăturii vii pe care ea trebuie să o furnizeze.

Cunoaşterea funcţionării instituţii familiei este de importanţă societală primordială, dat fiind că ea îşi lasă amprenta, direct sau indirect, asupra întregului sistem socioeconomic. Interesul sporit pentru problematica familiei este determinat la etapa actuală de transformările structurale şi  comportamentale, pe care le-a  suportat această instituţie în ultimele decenii şi care au generat multiple dezbateri cu referire la viitorul ei. Este vorba de: eroziunea valorilor familiei, urmată de descreşterea ratei fertilităţii până sub nivelul de înlocuire exactă a generaţiilor; creşterea ratei divorţialităţii; schimbările dezastruoase în comportamentele nupţiale, însoţite de dezintegrarea familiei nucleare; majorarea rapidă a numărului de celibatari, a mamelor solitare, a familiilor incomplete, a copiilor născuţi în afara căsătoriei şi cel al copiilor abandonaţi; de răspândirea modelelor alternative ale vieţii de familie, în special a uniunilor consensuale; îmbătrânirea progresivă a populaţiei etc., toate acestea având o serie de consecinţe negative asupra creşterii economiei şi stabilităţii sociale.

Orice acțiune ce urmărește dezorganizarea familiei – de la instalarea stării avorționiste până la dorința legalizării căsătoriilor de același sex – poate aduce cu sine destrămarea vieții umane însăși.

Purtând o responsabilitate duhovnicească a fiecărei persoane și a societății în ansamblul ei, Biserica Ortodoxă din Moldova – ÎPS Mitropolit Vladimir alaturi de ceilalti ierarhi, a solicitat insituțiilor statale întreprinderea unui set de măsuri complete și eficiente întru protejarea familiei și a copiilor, în contextul istorico-spiritual al țării noastre.

Biserica Ortodoxă din Moldova se opune ferm și reiterează opinia sa expusă în data de 30 ianuarie 2023 privind Decizia CEDO din 17 ianuarie 2023 (cu privire la legalizarea cuplurilor de același sex).

Cu mare regret constatăm că, solicitările Bisericii Ortodoxe din Moldova rămân neauzite de instituțiile statului, fiindu-ne prezentate motive precum că solicitările sunt de natură duhovnicească, iar statul este laic.

Toate deciziile care sporesc numărul de drepturi ale minorităților sexuale, creează un spațiu oportun pentru ca organizațiile locale și internaționale să preseze instituțiile de resort. Astfel, apar așa-numitele programe educaționale „Copiii LGBT în școala ta“, precum și alte asemănătoare. Suporturile financiare generoase stimulează funcționarii locali ca să cedeze presiunii, iar instituția familiei să își piardă din rolul său primordial în societate.

Nu se admite ca familia tradițională să fie perturbată de influențele contemporane, reprezentând o instituție inamovibilă și indubitabil de ne influențat. Ca exemplu, vă oferim încercarea de depersonificare a calității de “mamă” și “tată” în părinte 1 și 2, precum și alte zeci de încercări de ingerări corupte și străine valorilor neamului nostru.

Familia naturală concentrează totalitatea valorilor prin care se afirmă și se susține viața, ea modelează aptitudinile originare, sufletești și trupești ale omului, după cum face și ca bunurile existenței sale să sporească și să se transmită din generație în generație ca forme ale culturii și civilizației.

Solicităm imperios ca insituțiile statului să asigure buna funcționare a societății, protejarea insituției sacrale și fundamentale – Familia Tradițională de către lupta minorităților sexuale, având toate instrumentele legislative necesare.

Reiterăm necesitatea revenirii la modificarea a art. 901 Codul Administrativ, prin interzicerea expresă a propagandei LGBT atât în societate, cât și în rândul minorilor.

 Cu grijă arhierească,

+ PETRU,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI