RUGĂCIUNE PENTRU PACE ÎN ȚARA SFÂNTĂ

Conform circularei Sanctităţii Sale, Preafericitul KIRIL, Patriarhul Moscovei şi a întregii Rusii, se binecuvântează ca în Sâmbăta Mare, 1 mai 2021, după încheierea Sfintei Liturghii, ce se va oficia sâmbătă dimineaţă, să se citească această RUGĂCIUNE PENTRU PACE ÎN ȚARA SFÂNTĂ:

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pe Cruce ai pătimit și pentru mântuirea neamului omenesc moarte ai primit. În iad ai pogorât, primind îngropare de trei zile, pe moarte ai călcat, pe diavol ai biruit și ai nimicit puterea potrivnică. Primește rugăciunea smeriților robilor Tăi, care împreună cu psalmistul David se roagă Ție pentru pacea Sfântului Sion, Prestolul Marelui Împărat, Maicii Bisericilor, Preaslăvitului Ierusalim.

Cel ce ai dăruit pace neamului omenesc, oprește orice ceartă și neînțelegere în Țara Sfântă, potolește furia învrăjbiților, binecuvintează pe cei ce vin acum la Mormântul Tău, plin de viață, și pe noi care duhovnicește ne închinăm lui, iar pe cei ce ies din el cu lumina Feței Tale luminează.

Cu focul dragostei către Tine aprinde inimile noastre, Hristoase Dumnezeule, ca să Te iubim pe Tine și pe aproapele nostru, cu inima, gândul, sufletul și toată tăria.

Căci Tu ești pacea noastră, și Ție slavă înălțăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă Făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”