Recunoștință pentru medicii care luptă împoriva COVID-19 în spitalul din orașul Nisporeni

Legătura dintre suflet şi trup, pe care dă semne să o descopere şi medicina zilelor noastre după mai bine de un secol de rătăciri pozitiviste, este învederată nu o dată de Hristos, după cum tot El arată că boala nu este expresia întâmplării sau a hazardului, ci a păcatului. Aşa încât nu întâmplător, între harismele lăsate în dar Apostolilor Săi se prenumără acestea: „Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi” (Marcu 16, 17-18). În starea de pandemie rugăciunea este izvor spiritual de pace şi speranţă, iar solidaritatea spirituală şi materială cu cei aflați în suferinţă este izvor de curaj şi de bucurie.

Pe lângă rugăciunea înălțată către Dumnezeu în această periodă pentru sănătea celor ce suferă și a medicilor ce se află în spitale, lângă patul celor suferinzi, creștinii Parohiei cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din orașul Nisporeni s-au alăturat întrajutorării cadrelor medicale.

Cu ocazia sărbătorii Zilei Lucrătorului Medical, creștinii parohiei sus numite au organizat o colectă, din care s-au procurat pentru medicii spitalului raional produse alimentare.

Pe această cale membrii parohiei sunt solidari cu medicii care sunt în plină misiune de dăruire și sacrificiu, deoarece  starea de pandemie ne cheamă să reflectăm mai mult şi mai intens la importanţa vieţii şi a sănătăţii omului pe pământ.