Raport Misionar-Pastoral al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni desfăşurat pe parcursul anului 2017

Episcopia de Ungheni şi Nisporeni încorporează în spaţiul său canonic 4 raioane, formând patru protopopiate: Ungheni, Nisporeni, Călăraşi şi Hînceşti.
În componenţa protopopiatului Ungheni se includ: 43 biserici, 1 paraclis cu Sfîntul Prestol, şi 2 paraclise fără Sfîntul Prestol, (Paraclisul „Sf. Ap. Andrei”, pe lîngă Unitatea Militară „Prut” şi Paraclisul „Acoperământul Maicii Domnului” pe lîngă Colegiul National de Grăniceri). În protopopiatul Ungheni, în parohii, slujesc 38 de preoţi, 1 slujitor în san de călugăr, 1 protodiacon şi 2 diaconi.
În componenţa protopopiatului Nisporeni se includ: 33 de biserici, și 1 paraclis (pe lîngă spital), în care slujesc 33 preoţi și un ieromonah.
În componenţa protopopiatului Călăraşi se includ: 30 de biserici, 1 paraclis, în care slujesc 29 de preoţi, 1 ieromonah şi 1 diacon.
În componenţa protopopiatului Hânceşti se includ: 46 de biserici, în care slujesc 46 de preoţi, 1 ieromonah şi 1 protodiacon.
Plus un slujitor în biserica ,,Sf. Mc. Vera , Nadejda şi Liubovi şi Mama lor Sofia”, din incinta Orfelinatului ,,Preafericitul Iosif”, din or. Chişinău.
S-a instituit 2 parohii:
Parohia cu hramul „Icoana Maicii Domnului din Cazani”, din s. Horodca, r. Hîncești.
Parohia cu hramul ,,Acoperemîntul Maicii Domnului” s. Valea Mare, r. Ungheni.
ÎN CUPRINSUL EPISCOPIEI ÎN TOTAL AVEM UN NUMĂR DE
160 DE PAROHII
În total în Episcopia de Ungheni și Nisporeni sunt 156 de slujitori în parohii.
În mănăstirile din cuprinsul Eparhiei slujesc 13 Slujitori de mir și 27 slujitori în san.
TOTAL ÎN CUPRINSUL EPARHIEI, ÎN PAROHII ŞI MĂNĂSTIRI, AVEM 196 SLUJITORI LA SFÎNTUL PRESTOL.

Din numărul de biserici amintit mai sus în prezent 23 sunt în construcţie:
r-nul. Ungheni – 10
or. Ungheni, – catedrala episcopală în cinstea ,,Icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hîrbovăţ”- primul nivel, ferestre nivelul 2
or. Ungheni, cartierul Ungheni deal, „Naşterea Maicii Domnului” – fundament
or. Ungheni, cartierul Curculiovca, ,,Sf. Fer. Matroana”, loc pregătit pentru construcție, nivel de proiect
or. Ungheni, ,,Sf. Ap. Luca” – acoperită
s. Drujba ,,Sf. M. Mc. Dumitru”, loc pregătit pentru construcție, paraclis temporar, biserica nivel de proiect
s. Sculeni, ,,Sf. Irh Nicolai” – pregătiri pentru construcție, nivel de proiect
s. Morenii Noi, ,,Sf. M. Mc Dumitru” – acoperită
S. Zagarancea, „Sf. Cuv. Parascheva” – acoperită
s. Cioropcani ,,Sf. Ioan Teologul”; nivel de proiect
s. Valea Mare ,,Acoperemîntul Maicii Domnului”; nivel de proiect

r-nul. Călăraşi – 2.
1.s. Raciula ,,Sf. M. Mc. Dumitru” – ridicaţi peretii
2. s. Parcani ,,Sf. M. Mc. Dumitru” -variantă albă

r-nul. Nisporeni – 6.
s. Cîrneşti, „Acoperământul Maicii Domnului” – pusă temelia
or. Nisporeni , M. D. „Bucuria Tuturor Scîrbiţilor”” – loc pregătit pentru construcţie, paraclis temporar
S. Vulcănești ,,Sfîntul Apostol Petru”– s-au construit pereții până la acoperiș.
S. Păruceni ,, Sf. M. Mc. Gheorghe” ( slujesc în biserică )
S. Cristești, ,,Adormirea Maicii Domnului” ( slujesc în biserică )
Drojdieni, „Icoana M.D. – Bucuria Tuturor Scîrbiţilor”

r-nul. Hînceşti – 5.
s. Bălceana, „Înălţarea Domnului” – ridicaţi pereţii
s. Cococeni, „Acoperământul Maicii Domnului” – acoperită
s. Horojeşti, „Sf. Irh. Grigore” – acoperită
s. Oneşti, „Sf. M. Mc. Dumitru” – variantă albă
s. Cărpineni, ,,Sf. M. Mc. Gheorghe – fundament

Ne bucură faptul că pe timp de criză, preoţii şi creştinii din cuprinsul eparhiei sunt activi şi dornici de edificare şi reînfrumuseţare a Sfintelor Locaşuri.
Episcopia de Ungheni şi Nisporeni are sub jurisdicţia sa canonică 10 mănăstiri:
Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” din satul Hârbovăţ, raionul Călăraşi;
Mănăstirea Hâncu cu hramul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” din satul Bursuc, raionul Nisporeni;
Mănăstirea cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului” din satul Vărzăreşti, raionul Nisporeni;
Mănăstirea cu hramul ,,Înălţarea Domnului” din sat. Hîrjauca, raionul Călăraşi;
Mănăstirea cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului” din sat. Răciula, raionul Călăraşi;
Mănăstirea ,,Sf. Treime” din satul Frumoasa, raionul Călăraşi;
Mănăstirea cu hramul ,,Icoana Maicii Domnului bucurie tuturor scârbiţilor” din satul Veveriţa, raionul Ungheni;
Mănăstirea ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din or. Ungheni;
Mănăstirea ,,Sf. Voievod Ştefan cel Mare” din or.Nisporeni.
Mănăstirea „Sfântul Arhanghel Mihail” din satul Negrea, raionul Hînceşti.
Pe lângă aceste vetre monahale, în cuprinsul episcopiei există şi un schit:
Schitul cu hramul ,,Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” al Mănăstirii Frumoasa, raionul Călăraşi;
În aceste  11 aşezăminte monahale, toate cu viaţă de obşte, dintre care 3 de monahi şi 7 de monahii, şi 1 schit de monahii, avem un număr total de 252 vieţuitori, dintre care 27 călugări în san.
Toate aceste aşezeminte monahale avînd viaţă de obşte şi încorporînd în comunităţile sale: 10 arhimadriţi, 5 egumene şi un egumen, 12 ieromonahi, 2 arhidiacon, 2 ierodiaconi, 6 schimonahi, 14 monahi şi 69 de monahii, 44 de rasofori şi 87 de ascultători.
Tot în cadrul acestor mănăstiri activează 9 slujitori de mir, 2 protodiaconi şi 2 diaconi.
Hirotonii – chemare și responsabilitate, 2017
Diaconi
Diac Alexandru POPA
Diacon Andrei RUSU
Diacon Augustin GANGAN

Preoți și Ieromonahi
Preot Alexandru POPA
Preot Eugen PRICEPA
Preot Vitalie ROTARU
Ieromonah EUFROSIN Guțu
Preot Andrei RUSU

Numiri și destituiri
Mișcarea de personal
În ceea ce priveşte mişcarea de personal, în cursul anului 2017, din cadrul episcopiei au plecat 7 slujitori:
Protoiereu Ion VEREBCEAN
Preot Marin Albu
Arhidiacon DOMETIAN Redco
Preot Mihail PÎNZARU
Protoiereu Florin MARIN
Protoiereu Grigorie ROMANCIUC
Protoiereu Ion VEREBCEAN

Pentru o mai bună misiune în cuprinsul eparhiei şi a parohiilor anumiţi clerici au fost numiţi la alte parohii, şi anume:
Protoiereu Mihail DONOAGĂ a fost eliberat conform cererii personale din funcția de paroh al bisericii ,,Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din s. Bușila, r. Ungheni.
Preotul Vitalie NICHIFOREAC a fost eliberat din funcția de paroh al praclisului episcopal ,,Sf. Trei Ierarhi” din or. Ungheni și numit în funcția de paroh al bisericii ,,Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din s. Bușila, r. Ungheni.
Protoiereu Serghei IAMANDI, la cerea personală, a fost eliberat din funcția de paroh al bisericii ,,Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, din s. Vătămăneasa, r. Călărași, din motive de sănătate și vîrstă înaintată.
Ieromonah VARAHIIL (Gușevatîi) a fost eliberat din funcţia de cleric al bisericii ,,Sf. Ioan Teologul”, din s. Agronomovca, r. Ungheni și numit în funcţia de cleric al mănăstirii ,,Icoana Maicii Domnului ,,Bucuria Tuturor Scîrbiților””, din s. Veverița, r. Ungheni.
Preot Vadim COROSTINSCHI a fost numit în funcţia de paroh al bisericii „Sfîntul Ioan cel Milostiv”, din or. Călărași.
Protoiereul Alexandru NOROȘAN este eliberat din parohia ,,Sf. M. Mc. Gheorghe”, din s. Dahnovici, r. Hîncești și numit în funcția de paroh al bisericii ,,Acoperemîntul Maicii Domnului”, din s. Stolniceni, r. Hîncești.
Preotul Alexandru POPA a fost numit paroh al bisericii ,,Adormirea Maicii Domnului” din s. Dereneu, r. Căărași.
Preotul Andrei RUSU a fost numit paroh al bisericii ,,Sf. M. Mc. Gheorghe” din s. Păruceni r. Nisporeni.
Protoiereul Florin MARIN a fost eliberat din funcția de paroh al bisericii ,,Adormirea Maicii Domnului” din s. Dereneu, r. Călărași.
Protoiereu Grigorie ROMANCIUC a fost eliberat din funcția de paroh al bisericii ,,Sf. M. Mc. Gheorghe”, din orășelul Cornești, r. Ungheni.
Preot Alexandru CHIORESCU a fost numit paroh al ,,Sf. M. Mc. Gheorghe”, din s. Dahnovici, r. Hîncești.
Protoiereu Simion CULEAC a fost eliberat din funcția de cleric al catedralei episcopale ,,Sf. Bin. Cneaz Alexandru Nevschi” și numit paroh al bisericii ,,Sf. Ioan Botezătorul” din s. Pîrlița, r. Ungheni

Au decedat 3 preoți:
Protoiereul Gheorghe RUSU, s. Păruceni r. Nisporeni;
Preot Eugen CARP, Protopopiatul Ungheni
Protoiereu Eleodor ELOI, s. Pîrlița, r. Ungheni

Disciplina clerului
Disciplina clerului în cuprinsul episcopiei a fost supravegheată de către Protopopi şi Judecata Eparhială.
Potrivit hotărârii Judecăţii Eparhiale, Anul acesta au fost opriţi de slujbă:
Protoiereu Florin MARIN, pentru neascultare faţă de Ierarhia Bisericească Superioară, conform Sfintelor Canoane Bisericeşti: CANONUL 39 apostolic (ascultarea clerului de episcopi): ,,Presbiterii şi diaconii să nu săvârşească nimic fără încuviinţarea episcopului, căci acesta este cel căruia i s-a încredinţat poporul Domnului şi acela de la care se va cere socoteală pentru sufletele lor”, (38, 40, 41 ap.; 12 sin. VII ecum; 57 Laod.; 6, 7, 33 Cartag.), pentru purtare neadecvată cu credincioși și neîndreptare, sunteţi oprit de a săvârşi cele sfinte, începînd cu data de 18 septembrie pînă la aducere de pocăință sinceră. NERASTIBILIT.
Preot Dumitru GHERMAN, pentru neascultare faţă de Ierarhia Bisericească Superioară, conform Sfintelor Canoane Bisericeşti, CANONUL 39 apostolic (ascultarea clerului de episcopi): ,,Presbiterii şi diaconii să nu săvârşească nimic fără încuviinţarea episcopului, căci acesta este cel căruia i s-a încredinţat poporul Domnului şi acela de la care se va cere socoteală pentru sufletele lor”. (38, 40, 41 ap.; 12 sin. VII ecum; 57 Laod.; 6, 7, 33 Cartag.), și pentru inactivitatea în parohie, indiferența față de săvîrșirea sfintelor slujbe, grosolănie și neîndreptare, sunteţi oprit de a săvârşi cele sfinte, pînă la decizia Ședinței Judecății Eparhiale.
Restabilit în slujire.
Protoiereu Grigorie ROMANCIUC pentru neascultare faţă de Ierarhia Bisericească Superioară, pentru încălcarea normelor bisericești canonice, pentru beție, pentru absența de la toate adunările protopopiatului, pentru dezbinarea poporului și ațîțare la ură, pentru neglijarea și părăsirea parohiei fără binecuvîntarea Ierarhului, pentru neonorarea și pătarea cinstei preoțești,
conform Sfintelor Canoane Bisericeşti:
CANONUL 39 apostolic :
,,Presbiterii şi diaconii să nu săvârşească nimic fără încuviinţarea episcopului, căci acesta este cel căruia i s-a încredinţat poporul Domnului şi acela de la care se va cere socoteală pentru sufletele lor”.
(38, 40, 41 ap.; 12 sin. VII ecum; 57 Laod.; 6, 7, 33 Cartag.),
CANONUL 42 apostolic:
,,Episcopul ori presbiterul, ori diaconul, petrecând cu betii, ori să înceteze, ori să se caterisească”.
(43, 54 ap.; 22 sin. VII ec; 9, 50 Trui; 24, 55 Laocl; 40, 60 Cartag.)
CANONUL 51 a Sfîntului Vasile cel Mare:
,,Canoanele s-au aşezat pentru clerici fără deosebire, poruncind să se hotărască o singură pedeapsă pentru cei căzuţi, anume căderea din slujbe, ori de s-ar întâmpla sa fie în vreo treaptă ierarhică, ori de s-ar găsi şi în vreo slujbă fără hirotonie.”
CANONUL 58 apostolic:
,,Episcopul sau presbiterul aratând nepasare (neglijând) clerului sau poporului si neînvatându-i pe acestia dreapta credinta, sa se afuriseasca, iar staruind în nepasare si în lenevie, sa se caterisească.”
(19 TruL; 11 Sard.; 19 Laod.; 71, 121, 123 Cartag.)
CANONUL 39 apostolic:
,,Presbiterii si diaconii sa nu savârseasca nimic fara încuviintarea episcopului, caci acesta este cel caruia i s-a încredintat poporul Domnului si acela de la care se va cere socoteală pentru sufletele lor.”
(38, 40, 41 ap.; 12 sin. Vil ce; 57 Laod.; 6, 7, 33 Cartag.)
CANONUL 15 apostolic:
Daca vreun presbiter sau diacon sau în genere oricare din rândul clericilor, părăsind parohia (enoria) sa, s-ar duce în alta, mutându-se cu totul va trece în altă parohie (enorie), contrar socotinței (fără voia) episcopului sau, poruncim ca acela sa nu mai slujeasca, mai ales daca, dupa ce a fost chemat de episcopul sau sa se reîntoarca, nu s-a supus, ramânând (persistând) în neorânduială; sa fie totuși primit acolo în comuniune ca un laic.
(15, 16 sin. I ec; 5, 10, 20, 23 sin. IV ec; 17, 18 Trul.; 3 Antioh.; 5, 16 Sard.; 54, 90 Cartag.)
CANONUL 8 Sinodul IV ecumenic ,,Clericii aşezămintelor (azilurilor) pentru săraci şi ai mănăstirilor şi ai altarelor mucenicilor să rămână sub cârmuirea (jurisdicţia, ascultarea) episcopilor ce sunt în fiecare cetate (oraş), după predania (tradiţia) Sfinţilor Părinţi şi să nu se tragă (sustragă) cu trufie de sub oblăduirea episcopului propriu. Iar cei ce îndrăznesc să răstoarne o astfel de tocmire (orânduire) în orice chip, şi cei ce nu sunt supuşi propriului lor episcop, dacă ar fi clerici, să fie supuşi pedepselor Canoanelor, iar dacă ar fi monahi sau mireni (laici), să fie afurisiţi (excomunicaţi)”;
oprit de a săvârşi cele sfinte, pînă la aducerea de sinceră pocăință și eliberat din funcția de paroh al bisericii ,,Sf. M. Mc. Gheorghe”, din orășelul Cornești, r. Ungheni.
Asemenea, preoteasa Eugenia ROMANCIUC soția părintelui Grigorie ROMANCIUC, pentru comportament neadecvat unei preotese, care ar trebui să consolideze și să unească parohia dar nu să separe comunitatea; pentru instigare la ură și dezbinarea Bisericii lui Hristos, pentru ascunderea adevărului,
conform canoanelor respective de mai sus și canonului 70 al Sinodului V Ecumenic,
,,Să nu se îngăduie femeilor sa vorbeasca în timpul dumnezeiestilor liturghii, (și încă în toate adunările ce se fac în biserică) ci, dupa cuvântul apostolului Pavel, sa tacă, pentru ca nu li s-a îngaduit lor a vorbi, – ci sa se supuna, precum si legea zice: „Iar de voiesc sa învețe ceva, să-și întrebe acasa pe bărbații lor” (Fac. 3, 16; I Cor. 14, 34-35).
(66 Trul.; 44 Laod.)
A fost oprită de la Sfînta Împărtășanie pînă la aducere de sinceră pocăință.
De asemenea avem 2 slujitori opriți de a sluji cele sfinte și nu au fost restabiliți:
Potrivit hotărârii Judecăţii Eparhiale, Preotul Eugen BĂLUŢĂ, de la parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din or. Nisporeni, este oprit de a oficia cele sfinte, pentru neascultare faţă de autorităţile bisericeşti superioare pentru comportament necuviincios şi încălcarea normelor slujirii preoţeşti, nefiind restabilit pînă în momentul de faţă;
Diacon Serghei PĂUN este oprit de a oficia cele sfinte pentru neascultare faţă de autorităţile bisericeşti superioare, pentru comportament necuviincios şi încălcarea normelor slujirii preoţeşti, nefiind restabilit pînă în momentul de faţă.

ITINERARUL PASTORAL AL CHIRIARHULUI
Nu a existat nici o Duminică, sau sărbătoare împărătească, sau sărbătoare medie, în care să nu fi slujit Sfînta Liturghie. Am slujit Sfînta Liturghie la catedrala ,,Sf. Alexandru Nevski” din or. Ungheni, la mănăstirea Cuv. Parascheva, în alte mănăstiri, în parohii sau peste hotarele ţării, cu ocazii speciale.

Liturghii în cadrul Eparhiei:

În protopiatul Ungheni am oficiat 2 Sfinte Liturghii:
în paraclisul episcopal, ,,Sfinții Trei Ierarhi”, or. Ungheni cu ocazia hramului
în biserica ,,Sf. Ioan Botezătorul” din s. Pîrlița, r. Ungheni cu ocazia înmormîntării protoiereului Eleodor ELOI

În protopiatul Nisporeni am oficiat 7 Sfinte Liturghii Arhierești în:
Parohia “Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din satul Ciorești, raionul Nisporeni
Parohia “Sf. M. Mc. Gheorghe“ din satul Păruceni, raionul Nisporeni. (două ori)
Paraclisul temporar în cinstea Icoanei Maicii Domnului ”Potolește Întristarea Mea’‘ din or. Nisporeni
Parohia „Sfinta Treime” din s. Soltăneşti, r. Nisporeni
Parohia „Cuv. Ambrozie de la Optina” din s. Vărzărești,
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, din orașul Nisporeni

În protopiatul Călărași am oficiat o Sfîntă Liturghie în:
Parohia Icoana Maicii Domnului „Grabnică Ascultătoare” or. Călărași

În protopiatul Hâncești am oficiat 3 Sfinte Liturghie în:
Parohia „Înălțarea Domnului” din satul Cățeleni, raionul Hîncești
Parohia „Sf. Ierarh Nicolae”, din s. Buțeni, raionul Hîncești
Parohia „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din satul Leușeni, raionul Hîncești
Total 13 liturghii în Eparhie.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Vladimir am înmânat următoarele distincii bisericești următorilor slujitori din cuprinsul episcopiei noastre.
Protoiereul Mihail FODOR – Uşile Împărăteşti deschise pînă la „Tatăl nostru”
Protoiereul Andrei PROCOPENCO – Uşile Împărăteşti deschise pînă la „Tatăl nostru”
protoiereul Andrei TÎRSÎNĂ -Uşile Împărăteşti deschise pînă la „Heruvic”,
Protoiereu Vasile BULANCEA – Ușile Împărătești deschise pănă la Heruvic
protoiereul Ilie VASILICĂ -Uşile Împărăteşti deschise pînă la „Heruvic”
Ieromonahul PANTELIMON (Spînu) – Arhimandrit și Mitră
Protoiereul Gherasim CREȚU – Mitră
Protoiereul Mihail TACU – MITRĂ
Protoiereul Serghei SLĂNINĂ -MITRĂ
Protoiereu Vadim COROSTINSCHI – Cruce cu Pietre Scumpe
Ieromonahul NECTARIE (Eșanu) – Paliță, Cruce cu Pietre Scumpe
Ieromonahul GHERMAN (Bardar) – Cruce cu Pietre Scumpe
Ieromonahul LAVRENTIE (Mîrzac) – Cruce cu Pietre Scumpe
Protoiereul Dumitru PORFIREANU – Cruce cu Pietre Scumpe
Ieromonahul SILUAN (Telechi) – Cruce cu Pietre Scumpe
Protoiereul Simion CULEAC -Cruce cu Pietre Scumpe
Ieromonahul SPIRIDON (Olaru) – Cruce cu Pietre Scumpe,
Protoiereul Boris STRATAN – Cruce cu Pietre Scumpe
Protoiereul Vasile DUMITRAȘ – Paliță
Ieromonahul PAHOMIE (Popa) – Paliță
Protoiereu Rodion DASCĂL – Paliță
Preotul Gheorghe ROTARU – Protoiereu
Preotul Gheorghe PÎRȚAC – Protoiereu
Ierodiaconul VENIAMIN (Seculțan) – Arhidiacon
Eu ca arhiereu al acestei eparhii am decorat următorii slujitori
Preot Oleg CELMEA – Cruce de Aur
Preot Nicolai CRUDU – Cruce de Aur
Preot Marcel OLARU – Cruce de Aur
Preot Vasile PREPELIȚĂ – Cruce de Aur
Preot Ioan ȚUȘCA – Cruce de Aur

ȘEDINȚE ȘI CONFERINȚE

Sinod Canonizare BOM
28 martie 2017 – Ședința Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfinților din Moldova.

Sinod BOM
17 februarie 2017 – Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a luat parte la lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova
24 februarie 2017 – S-a desfășurat a doua parte a lucrărilor Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, începute în data de 17 februarie 2017.

Sinod canonizare BORu
20 – 22 martie 2017 – A 103-a Ședință a Comisiei Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe Ruse pentru Canonizarea Sfinților.
3-4 octombrie 2017 – Ședinţa Comisiei Sinodale a Bisericii Ortodoxe Ruse pentru canonizarea sfinţilor, Moscova.
25-27 decembrie 2017 – şedinţa Comisiei Sinodale a Bisericii Ortodoxe Ruse pentru canonizarea sfinţilor, care au avut loc la Universitatea Ortodox-Umanistă „Sfîntul Patriarh Tihon” din Moscova, Rusia.

Alte ședințe
29 mai 2017 – Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a luat parte la Ședința de lucru cu Centrele de Plasament Nestatale la care a luat parte și Stăpînul nostru, Centrul de Plasament ,,Preafericitul Iosif”, or. Chișinău
10 iulie 2017 – Şedinţa Comisiei Sinodale pentru elaborarea Statutului Bisericii Ortodoxe din Moldova în noua redacţie, Chișinău.
1 decembrie 2017 – Ședinţa consiliului bisericesc-obștesc pe lângă Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii pentru înveșnicirea memoriei noilor mucenici și mărturisitori ai Bisericii Orotdoxe Ruse, Catedrala Hristos Mîntuitorul din Moscova, sala roşie.
23 decembrie 2017 – Şedinţa Comisiei Sinodale pentru elaborarea Statutului Bisericii Ortodoxe din Moldova în noua redacţie,

TOTALURI
Nu a existat nici o Duminică, sau sărbătoare împărătească, sau sărbătoare medie, în care să nu fi slujit Sfînta Liturghie. Am slujit Sfînta Liturghie la catedrala ,,Sf. Alexandru Nevski” din or. Ungheni, la mănăstirea Cuv. Parascheva, în alte mănăstiri, în parohii sau peste hotarele ţării, cu ocazii speciale.

Total:
95 de activități oficializate în cuprinsul eparhiei și în afara Episcopiei dintre care Sfînta Liturghie, Sfinte Taine, Litii morțești, întîlniri cu oficiali ai Aparatului Public Local, întîlniri oficiale cu reprezentanti ai Bisericii, ședințe, prezentări de carte, expoziții, activități tematice, ierurgii, conferințe, jubileu, milostenie, hram, Sinod canonizare, Sinod BOM.
Deplasări în alte Eparhii au fost: în Rusia, Ucraina, Italia, Grecia, Israel.
13 Liturghii în raioanele Episcopiei,
52 Liturghii în catedrala episcopală ,,Sf. Bin. Cneaz Alexandru Nevschi”
55 vizite canonice în cuprinsul mănăstirilor, oficieri de Sfînta Liturghie, Litii morțești, vizite pastorale.
alte slujbe și ierurgii cu diferite ocazii.
În fiecare zi de Vineri, în afară de zilele care eram peste hotare, am oficiat Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva în mănăstirea Hîncu.
În fiecare zi de Miercuri, în afară de zilele care eram peste hotare, am oficiat Acatistul Maicii Domnului, în cinstea Icoanei Făcătoare de Minuni de la Hîrbovăţ, înaintea Icoanei Făcătoare de Minuni de la Hîrbovăţ, din catedrala ,,Sf. Alexandru Nevski” din or. Ungheni.
Total 103 Liturghii oficiate.
Total 176 deplasări oficiale în afara oraşului-catedră, Ungheni.