Protoiereul Grigore Iovu la 60 ani de viață pământească

Preacucernicul părinte protoiereu Grigore Iovu

Parohul Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul” s.Cărpineni r.Hîncești

la popas aniversar

 

     Preacucernice părinte !

     Marcarea aniversării  de 60 de ani din ziua nașterii Sfinției Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți!

Dragostea pentru Dumnezeu, râvna pentru prosperarea frumosului, buna chibzuială și înțelepcinea sunt însușirile de care dați dovadă în calitate de paroh al bisericii ,rezultatele acestei activități conținând roduri vrednice de laudă și de perpetuare.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască şi în continuare aceeaşi răbdare, putere şi dăruire de sine, care Vă caracterizează, spre a munci cu  același elan spre slava și întru mărirea Sfintei Biserici Dreptmăritoare.

    Întru mulţi şi binecuvântați ani!

Cu părintească binecuvântare și prețuire,

 

+PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni