Prima Slujbă în cinstea Icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hârbovăţ, la mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din s. Hârbovăţ, r-nul Călărași

În prima duminică după prăznuirea Acoperămîntului Maicii Domnului cînd potrivit deciziei Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova la raportul PS PETRUs-a hotărît prăznuirea Icoanei Maicii Domnului de la Hîrbovăț și soborol Tuturor Sfinților care s-au proslăvit pe pămîntul Moldovei, în cetatea duhovnicească a Hîrbovățului, s-a oficiat Liturghia Arhierească de un sobor de Arhierei, preoți, diaconi și mulțime de credincioși care au venit cu mare dragoste să dea cinste Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și anume cipului ei, de la Hîrbovăț.

În dimineața zilei au fost întîmpinați înalții ierarhi, Înaltpreasfințitul SAVA, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari și Chiriarhul locului Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, sfințitul Arhimandrit al mănăstirii acesteia. A urmat întîmpinarea Întîitătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit VLADIMIR care a venit la invitația Preasfințitului Episcop PETRU și a Egumenului sfintei mănăstirii acesteia, Arhimandritul SPIRIDON (Marin).

În timpul vohodului mic, cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului Mitropolit VLADIMIR s-au învrednicit de mari distincții bisericești Egumenul mănăstirii Hîrbovăț, Arhimandritul SPIRIDON (Marin) cu dreptul de a sluji Sfînta Liturghie cu ușile deschise pînă la imnul Heruvic, iar stareții mănăstirilor Hîrjauca, Arhimandritul KIRIL (Braguța) și Veverița, Arhimandritul SPIRIDON (Jalbă) cu dreptul de a sluji Sfînta Liturghie cu ușile deschise pînă la rugăciunea domnească Tatăl nostru.

Sfînta Liturghie a fost oficiată într-o atmosferă de sărbătoare în timpul căreia Preasfințitul PETRU a rostit un frumos cuvînt de învățătură prin care a evidențiat importanța cinstirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și anume a Chipului ei de la Hîrbovăț care este făcător de minuni și ocrotitor al țării noastre.