Preotul Dumitru GHERMAN, parohul bisericii „Cuv. Parascheva” din s. Mirești, r. Hîncești, este oprit de a sluji cele sfinte

D E C R E T

Prin prezentul, Cucernicia Voastră pentru neascultare faţă de Ierarhia Bisericească Superioară, conform Sfintelor Canoane Bisericeşti,
CANONUL 39 apostolic (ascultarea clerului de episcopi):
,,Presbiterii şi diaconii să nu săvârşească nimic fără încuviinţarea episcopului, căci acesta este cel căruia i s-a încredinţat poporul Domnului şi acela de la care se va cere socoteală pentru sufletele lor”.
(38, 40, 41 ap.; 12 sin. VII ecum; 57 Laod.; 6, 7, 33 Cartag.),
și pentru inactivitatea în parohie, indiferența față de săvîrșirea sfintelor slujbe, grosolănie și neîndreptare, sunteţi oprit de a săvârşi cele sfinte, pînă la decizia Ședinței Judecății Eparhiale.

+PETRU,
EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI