Preasfințitul PETRU a săvărșit slujba înmormântării pentru Dna Elena COJOCARU, Directorul Gimnaziului din Lupa-Recea

Sîmbăta, 19 decembrie 2020, după Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Episcopală, s-a deplasat în localitatea natală, Lupa-Recea din raionul Strășeni, unde a săvărșit slujba prohodului pentru sufletul roabei lui Dumnezeu Elena COJOCARU, în biserica ,,Cuvioasa Parascheva”, care este construită prin contribuția și aportul Preasfinției Sale.

Răposata Elena COJOCARU a fost o doamnă deosebită și plină de cumsecădenie, care s-a manifestat printr-un profesionalism înalt în domeniul educației, activând ani îndelungați ca Director al Gimnaziului Lupa Recea, fiind și profesoare al școlii din localitate.

Preasfințitul PETRU a avut o stimă și respect deosebit față de Dna Elena, întrucât Dumneaei a avut calități umane, morale și spirituale remarcabile, fiind un om cu suflet mare care întotdeauna se străduia să facă doar lucruri bune și frumoase.

După săvârșirea slujbei prohodului, Preasfințitul PETRU a ținut un cuvânt de învățătură despre grija ce trebuie s-o purtăm pentru mântuirea sufletului, elogiind faptele și personalitatea remarcabilă a Doamnei Elena COJOCARU, care a înscris prin activitatea și viață sa, o filă de aur în istoria localității Lupa-Recea.

Menționăm și faptul că soțul răposatei Elena, Dnl Ioan COJOCARU, este conducătorul lucrărilor de șantier, de la biserică ,,Cuvioasa Parascheva „, pe care Preasfințitul PETRU o înalță în localitatea de baștină.

Totodată, Preasfinția Sa, întrucât s-a aflat satul natal, a săvârșit litia de pomenire a celor răposați, la mormintele părinților, fraților, surorilor și rudelor Preasfinției Sale.