Preasfințitul Episcop PETRU, aflat într-un pelerinaj în Grecia, a liturghisit astăzi la Mănăstirea Faneromeni, Insula Lefkada

La invitația Starețului mănăstirii Faneromeni, Ieromonahul NIKIFOR, și cu binecuvîntarea Chiriarhului locului, Înaltpreasfințitul TEOFIL, Mitropolit de Lefkada, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a liturghisit astăzi îm frumoasa mănăstire de pe insula Lefkada, Faneromeni (Arătarea Maicii Domnului).

În acest pelerinaj Ierarhul este însoțit de Preacuviosul Arhimandrit SPIRIDON (Marin), starețul mănăstirii Hîrbovăț, Arhidiaconul VENIAMIN (Seculțan) și Protodiaconul Victor ROTARI care la fel au coliturghisit Stăpînului.

Slujba de astăzi a avut o solemnitate deosebită prin faptul că Sfînta Liturghia a fost săvîrșită în limbele, Greacă, Română și Slavă participînd mai mulți credincioși din diaspore (Moldova, Rusia, România, Ucraina, Serbia, Germania și Bulgaria)

Răspunsurile la strana a fost oferite de preotesa Larisa GAJIM impreuna cu fiica Cristina si feciorul Ioan și de protopsalții mănăstirii.

La doar 3 km. de Lefkada, pe un deal înverzit, se află Mânăstirea Maicii Domnului Faneroméni care reprezintă de veacuri centrul vieții creștine al insulei și cea mai veche și mai mare mânăstire a ei. Are hramul Adormirea Maicii Domnului, de-Dumnezeu-Născătoarea fiind socotită dealtfel apărătoarea și păzitoarea insulei.

Potrivit tradiției, pe locul acesta exista în vechime o capiște a zeiței Artemis. În anul 63, la trecerea lui din ținutul Nicopolei spre Preveza învecinată, sfântul Apostol Pavel a trimis în insulă pe trei ucenici ai săi, Achila, Sosion și Irodion. Acesta din urmă, îngenunchiind și rugându-se cu credință în Dumnezeu a făcut ca statuia Artemisei să cadă jos și să se sfărâme. Pe locul acesta au zidit creștinii o mică biserică închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Mai apoi sfântul Apostol Pavel l-a hirotonit pe Sosion cel dintâi episcop al Lefkadei.

În anul 332 episcopul de atunci al Lefkadei, Agatharh, împreună cu alți doi părinți s-au așezat aici, au lărgit biserica și au zidit primele chilii întemeind astfel monahismul în insulă. În veacul al V-lea a fost comandată la Constantinopole zugrăvirea icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de către ieromonahul aghiograf Calist, slujitor al catedralei Sfintei Sofia. Însă înainte de a începe el lucrul, după rugăciune și post, a găsit în chip minunat icoana deja conturată pe lemn de însăși Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, el trebuind să pună doar culorile. De la această minune a fost numită icoana «Faneroméni» (Cea care s-a arătat pe sine)

Ani de zile mânăstirea a rămas fără viețuitori până la venirea monahului Nichifor, starețul de azi, care cu strădanie a schimbat în câteva zeci de ani înfățișarea mânăstirii, restaurând-o și adăugându-i un muzeu de odoare bisericești.

În mânăstire se păstrează o părticică din Cinstita Cruce, părți din moaștele sfinților Arsenie Capadocianul, Siluan Athonitul, Macrina, Gheorghe din Ioannina, Nichifor, a marelui mucenic Pantelimon.

La finele Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa, a ținut un cuvînt de învățătură celor prezenți la slujbă, după care Starețul mănăstirii, Ieromonahul NIKIFOR, a adus în dar Ierarhului o panaghie iar Arhimandritului SPIRIDON (Marin) o cruce cu pietre scumpe  la rîndul său Stăpînul nostru, a venit cu un cadou, atît pentru Ierarhul locului cît și pentru starețul mănăstirii.