După oficierea Liturghiei Praznicale în cinstea Hramului mănăstirii Hîncu Preasfințitul Episcop PETRU și-a continuat activitatea Sa în această mănăstire

Astăzi, 27 octombrie 2018, cînd prăznuim pe Cuvioasa Parascheva, Preasfințitul Episcop PETRU, aflat la prăznuirea Hramului Mănăstirii Hîncu, a luat cunoștință cu noile lucrări de construcți după care a depus flori la mormintele maicilor care odihnesc în cimitirul mănăstirii mai apoi Ierarhul, în această zi binecuvântată de toamnă, când întreaga umanitate se bucură de darurile revărsate asupra naturii de către Dumnezeu Proniatorul, a mers în mijlocul naturii admirând natura- opera Creatorului divin.

Preasfinţia Sa a descoperit în mijlocul naturii cu adevărat Taina Logosolui Întrupat în natură după cum mărturiseşte Sfântul Maxim Mărturisitorul în Filocalie că, Logosul lui Dumnezeu, s-a întrupat întâi în natură la crearea lumii, apoi în trup la plinirea vremii, iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie… ca să dobândim înfierea“ (Gal. 4, 4-5), şi apoi în cuvintele Scripturii.

Aflându-se în mijlocul codrilor, Preasfinţia Sa a strâns ciuperci pentru a se ospăta din aceste roade ale naturii pe parcursul anotimpului rece mai cu seamă în sfintele posturi. Tot în timpul acestui pelerinaj prin pădurea frumoasă care îşi ţese pe zi ce trece covorul auriu el a dat slavă lui Dumnezeu zicând asemenea psalmistului: Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. (Ps. 103,25).