Preasfințitul Episcop de Ungheni și Nisporeni a oficiat Sfânta Liturghie în parohia „Sf. Ap. Ioan Teologul” din satul Sofia, raionul Hîncești

La 9 octombrie 2018,  Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte pe Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul, ucenicul Domnului, care la Cina cea de Taină s-a rezemat pe pieptu-I. Apostolul iubirii, Care L-a urmat pe Mîntuitorul, răspîndid popoarelor Vestea cea Bună.

În această binecuvîntată zi, enoriaşii parohiei din s. Sofia, protopopiatul Hînceşti, şi-au sărbătorit Hramul bisericii. La invitația preotului paroh, Protoiereului Ioan POPOVICI, au răspuns cu bunăvoinţă, Chiriarhul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, Preasfințitul Episcop PETRU și mai mulți  preoti și diaconi din diferite parohii învecinate şi chiar mai îndepărtate. Sfînta Liturghie, fiind înfrumuseţată de un asemenea sobor de preoţi, i-a impresionat adînc pe credincioşi, întărindu-i în credinţă şi dragoste către Maica noastră, Biserica Ortodoxă.

Printre clericii care i-au coliturghisit Preasfinției Sale, menționăm pe Secretarul Episcopiei, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI și Protopopul circumscripției Hîncești, Protoiereul Serghei SLĂNINĂ.

În cuvîntul de învăţătură rostit de Ierarh, s-a vorbit despre viaţa în Hristos a Sf. Ioan Teologul, care este un model de propovăduire a învăţăturii Domnului , un exemplu de slujire cu deplină dăruire de sine, cu iubire jertfelnică.

După cîntarea Imnului Heruvic, feciorul părintelui paroh, Diaconul Iosif POPOVICI, a fost hirotonit în treapta de Preot pe seama parohiei sus numite.

În acest context, intr-o atmosferă de sărbătoare, a urmat procesiunea de înconjurare a bisericii şi Te Deum-ul de mulţumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite după care Parohul bisericii a fost decorat de Vlădica cu Medalia Eparhială „Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” gr II.

Părintele paroh i-a felicitat cu ziua onomastică pe creştinii care poartă numele de Ioan şi i-a îndemnat să urmeze pilda Sf.Apostol şi Evanghelist Ioan, slujind pe Dumnezeu şi pe aproapele cu dragoste şi credinţă adevărată.

La încheiere, doamna preoteasă le-a oferit oaspeţilor o agapă frăţească, aşa cum se obişnuieşte în ziua de Hram.