Mulţumiri şi recunoştinţă pentru toţi participanţii şi vizitatorii Festivalului „Mâinele Mamei”, ediţia a XV-a, Ungheni, 2022

Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă: „Să mulţumim tuturor, pentru toate.” Iar un frumos proverb macedonian spune: „Mulţumirea aduce multă bucurie”. Pornind de la acest îndemn patristic şi de la această constatare înţeleaptă, dar și conștientizând totodată necesitatea şi importanţa manifestării recunoştinţei faţă de înfăptuitorii lucrurilor frumoase şi bune, îmi revine sarcina, dar și onoarea, de a-mi exprima gratitudinea față de toți organizatori, participanți și vizitatori Festivalului Pascal „Mâinele Mamei”, ce şi-a desfăşurat a XV-a ediţie la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni, pe 8 mai, curent. Iar această nobilă sarcină îmi revine din considerentul că sunt Preşedinte al Sectorului Eparhial, Relaţii Culturale, fiind responsabil, prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, de organizarea și buna desfășurare a respectivei activități cultural-spiritual-artistice.

Întrucât, aşa cum spune o rugăciune din timpul Sf. Liturghii „tot ajutorul şi toată darea cea bună de Sus este – de la Dumnezeu”, bineînţeles că, întâi de toate se cuvine să aducem sincere mulţumiri Milostivului Dumnezeu, pentru putere, înțelepciune și ajutor.

Iar după aceasta aduc sincere și suflești mulțumiri Înaltpreasfinţitului PETRU, Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni, cel care, nu doar că a fost iniţiatorul acestui frumos Festival cu ani în urmă, dar de atunci până în prezent este spijinitorul şi finanţatorul direct al acestei acţiuni cultural-spirituale, implicându-se plenar în toate detaliile organizatorice a respectivului Festival. Și necătând la multitudinea problemelor și preocupărilor arhierești, Înaltpreasfinția Sa găsește timp și suport pentru valorificarea și promovarea tezaurului cultural și spiritual, existent în frumoasele datini strămoșești, de sorginte creștinesc. Or, din acest considerent, i se cuvine recunoştinţă profundă Înaltpreasfinției Sale.

De asemenea, aducem cuvinte de mulțumire Secției de Cultură și Turism a Raionului Ungheni, cu care dimpreună am înfăptuit acest festival. În deosebi mulțumirile se îndreaptă către Dnl Vadim PÎSLARU, Șeful secției menționate, dar și Doamnelor Galina POPA și Tatiana BABIN, specialiști principali ai aceiași secție.

Orice activitate devine mai notorie, dacă sunt prezente și oficialități locale și centrale, căci prin prezența lor aduc o altă coloristică activităților, evidențiindu-se prin aceasta și simbioza dintre biserică și stat, care există și trebuie să dăinuie în privința înfăptuirii multor lucruri, prin care se promovează frumosul și binele.

În această ordine de idei aducem mulțumirii Dn-lui Andrei CHISTOL, Secretar de Stat din Ministerul Culturii, Dn-lui Andrian CHEPTĂNARU, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Dn-lui Alexandru AMBROS, Primarul Municipiului Ungheni şi Dn-ei Tatiana LAZĂR, Vicepreședintele raionului Ungheni.

Fără îndoială că Festivalul „Mâinele Mamei” nu ar fi ceea ce este, dacă nu ar fi prezenţi participanţii la expoziţie cu minunatele și diferitele exponate culinare, de panificație și artizanat. De aceea şi ne îndreptăm cu toată recunoştinţa și plecăciune, aducând sincere mulţumiri tuturor participanților care au trudit și s-au ostenit să prezentați tradițiile și datinile noastre străbune ale localităților pe care le-au reprezentat, prin minunatele lucrări expuse. Menționăm aici în primul rând Sfintele Mănăstiri din cuprinsul Eparhiei – Mănăstirile Hâncu, Hârbovăț, Hârjauca, Vărzarești, Frumoasa, Veverița, Ungheni și Nisporeni, care sunt prezente la fiecare ediție cu exponate impresionante și atrăgătoare. Aceleași mulțumiri le datorăm tuturor parohiilor prezente la Expoziție: Protopopiatul Ungheni

Căsuța 1 – parohia Valea Mare și Buzduganii de jos;

Căsuța 2 – parohia Pîrlița;

Căsuța 3 – parohia Toderești;

Căsuța 4 – parohia Măcărești;

Căsuța 5 – parohia Unțești;

Căsuța 6 – parohia Drujba și Hîrcești;

Căsuța 7  – parohia Negurenii vechi;

Căsuța 8 – parohia Buciumeni;

Protopopiatul Nisporeni

Căsuța 10 – parohiile Grozești, Bărboieni și Soltănești;

Căsuța 11 – parohiile Milești, Bălănești Boldurești;

Căsuța 12 – parohia Cristești,;

Căsuța 13 – parohiile Vărzăreși „Cuv. Ambrosie”, Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Icoana Maicii Domnului – Potolește întristarea mea” din or. Nisporeni

Căsuța 14 – parohia Cîrnești

 Protopopiatul Hîncești

Căsuța 15 – parohia Fundul Galbenei;

Căsuța 16 – parohia Logănești;

Căsuța 17 – parohiile „Sf. Ierarh Nicolai” și „Sf. M. Mc Gheorghe”, s. Ciuciuleni;

Căsuța 18 – parohiile Pogănești și Dancu;

 Protopopiatul Călărași

Căsuța 19 – parohia Sipoteni;

Căsuța 20 – parohiile Bravicea, Temeliuți, Meleșeni, Țibirica, Bahmut, Mîndra;

Căsuța 21 – parohia Vătămăneasa;

Căsuța 22 – parohiile Horodiște, Pîrjolteni, Buda, Păulești, Nișcani, Răciula;

Căsuța 23 – parohia Rădeni, Dereneu, Onișcani, Hoginești, Hirova;

Mulțumire aducem și Familiei TRANDAFIR dimpreună cu toți participanți din or. Leova, care se prezintă an, de an, la acest Festival încă de la primele ediții; Dnei Liliana STARCIUC, meșter popular din mun. Ungheni, ce ne-a prezentat impresionanta colecție de icoane  și costume populare, lucrate manual. Mulțumiri aducem și Familiei TOMA Iurie și Rodica, atât pentru prezență scenică, dar și cu lucrări de panificație deosebite. Și bineînțeles că nu putem trece cu vederea nici prezența cătunului Chilișoaia, din rn. Nisporeni, care deși e o localitate doar de vreo 40 de case, au dorit totuși să participe, prezentându-și lucrările și datinile locului.

Aceleași gânduri de recunoștință și mulțumire exprimate până aici, le datorăm în egală măsură tuturor Ansamblurilor și Formațiilor folclorice, dar și grupurilor corale, care au încântat atmosfera de sărbătoare a Festivalului cu slăviri pascale și cântece prin care i s-au adus laude și cinstire mamelor. Cei care au evoluat excepțional în scenă sunt:

 1. Corul de copii al Catedralei Episcopale din municipiul Ungheni, dirijor preoteasa Liliana ROTARI;
 2. Ansamblul Folcloric Răzeşii, Palatul de Cultură Ungheni, conducător artistic Dnl Alexandru Galiţ;
 3. Formaţia Folclorică Busuioc, Mănoileşti, conducător artistic Dnl Gheorghe Goncearuc;
 4. Formaţia Folclorică Ilincuţele, s. Chirileni, conducător artistic Dna Maria Patraşcu;
 5. Formaţia folclorică Doiniţa, s. Todireşti, conducător artistic Dna Valentina Mămăligă;
 6. Formaţia Folclorică Doina Prutului, SRCT Ungheni, conducător artistic Dnl Iurie Vizir;
 7. Formaţia Folclorică Ţărăncuţele, s. Floriţoaia Veche, conducător artistic Dna Lidia Bolişoi;
 8. Formaţia Folclorică Flutureanca, s. Floriţoaia Nouă, conducător artistic Dna Silvia Lupu;
 9. Formaţia Folclorică Datina, Petreşti, conducător artistic Dna Natalia Ghermanschi;
 10. Formaţia Folclorică Prutenii, s. Măcăreşti, conducător artistic Dnl Mihai Ganga;
 11. Formaţia Folclorică Rădenencele, s. Rădenii Vechi, conducător artistic Dna Cujbă Lucia;
 12. Ansamblul vocal de pe lângă parohia „Sf. Ierarh Nicolai”, s. Bumbăta;
 13. Corul Catedralei Episcopale din mun. Ungheni, dirijor, preoteasa Iuliana Plămădeală;
 14. Corul bisericii „Cuvioasa Parascheva”, Sipoteni, r. Călărași, dirijor preoteasa Xenia Petriciuc;
 15. Corul bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, s. Ciorăști, r. Nisporeni, dirijor Arhimandritul Siluan Teleche;
 16. Formația folclorică din Romanovca;
 17. Formația folclorică din Mînzătești;
 18. Corul bisericii „Tuturor Sfinților”, s. Buciumeni;
 19. Ansamblul vocal din s. Valea Mare.
 20. Ansamblul vocal din s. Măcărești.
 21. O familie preoțească, cu 5 copii, din Odessa, Ucraina, care sunt refugiați.

Mulțumiri aducem și Ziarelor locale, Unghiul și Exresul, (Dn-ei Redactor coordonator, Natalia MORARU și Dn-ei Redactor Șef, Natalia JUNGHIETU), care prin intermediul lor au mediatizat și invitat la acest festival pe locuitorii municipiului și a raionului Ungheni.

Nu vom trece cu vederea nici pe dragii vizitatorii, atât din municipiul Ungheni, dar și din cuprinsul Eparhiei, cât și din întreaga țară, dar și din Ucraina și România, fără de care festivalul respectiv, nu avea să aibă farmecul ce la avut.

Acestea fiind spuse, rugăm pe Bunul Dumnezeu să răsplătească din prea plinul dragostei Sale Părinteși, toată osteneala și munca Domniilor Voastră, a organizatorilor, participanților și vizitatorilor, dăruindu-vă belșug de sănătate, pace, har şi ajutor, la tot lucrul cel frumos și mântuitor.

Iar acum la final, permiteți-mi să mă închin în faţa Înaltpreasfinției Voastre, a Cuvioșiilor și Sfinţiilor, dar şi Domniilor Voastre, în semn de profundă recunoştinţă şi gratitudine, pentru implicarea masivă la promovare frumoaselor noastre tradiții strămoșești, de sorginte creștin, pe care cu mult drag și bunăvoință le valorifică, le promovăm și le perpetuăm prin acest festival intitulat atât de sugestiv „Mâinele mamei”.

Cu profundă recunoştinţă şi mult drag,

Protoiereului Ştefan RÎMBU

Preşedintele Sectorului, Relaţii Culturale,

al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni