Mulţumiri şi recunoştinţă pentru toţi participanţii şi vizitatorii de la Festivalul „Mâinele Mamei”, ediţia a XIII-a, Hînceşti, 2018

Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă: „Să mulţumim tuturor, pentru toate.” Iar un frumos proverb macedonian spune: „Mulţumirea aduce multă bucurie”. Pornind de la acest îndemn patristic şi de la această constatare înţeleaptă, dar conşteintizînd totodată necesitatea şi importanţa manifestării recunoştinţei faţă de înfăptuitorii lucrurilor frumoase şi bune, mă văd obligat, întrucât ca Preşedinte al Sectorului Eparhial Relaţii Culturale, am fost responsabil, de organizarea Festivalul Pascal „Mâinele Mamei”, ce şi-a desfăşurat a XIII-a ediţie în mun. Hînceşti, pe 22 aprilie, să-mi exprim profunda recunoştinţă faţă de toţi cei implicaţi în buna desfăşurare a respectivului Festival.

Întrucât, aşa cum spune o rugăciune din timpul Sf. Liturghii „tot ajutorul şi toată darea cea bună de Sus este – de la Dumnezeu”, bineînţeles că, întâi de toate se cuvine să aducem sincere mulţumiri Milostivului Dumnezeu.

Iar după aceasta îngăduiți-mi să aduc sincere mulțumiri Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, cel care, nu doar că a fost iniţiatorul acestui frumos Festival acum 13 ani, dar de atunci până în prezent este spijinitorul şi finanţatorul direct al acestei acţiuni cultural-spirituale. Or, acestu-i moment i se cuvine recunoştinţă profundă.

Recunoştinţă şi gratitudine se cuvine să exprimăm şi față de Dnl Alexandru BOTNARI, primarul mun. Hînceşti şi faţă de Dna Anadela TOFILAT, viceprimarul mun. Hînceşti, pentru faptul că Domniile lor, ne-au îngăduit să desfăşurăm a XIII-a ediţie a Festivalului „Mâinele Mamei” în Piaţa Suveranităţii din mun. Hînceşti.

De asemene, aducem mulțumiri Secției de Cultură a Raionului Hîncești, dar mai cu seamă Casei de Cultură din mun. Hâncești, şi-n deosebi Dnlui Valeriu ZOTOV, vice-directorul Casei de Cultură, pentru frumoasa colaborare.

Aceleași gânduri de recunoștință și mulțumire le datorăm tuturor participanților care au încântat atmosfera de sărbătoare a Festivalului cu slăviri ce au transmis bucuria Învierii Domnului, dar şi cu cântece prin care i s-au adus laude și cinstire mamelor. Aș menționa aici în mod deosebit Corul de Preotese al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, dirijat de dna Iozefina VIZITIU; apoi, Corul Veteranilor din mun. Hîncești; Corul bisericii „Sf. Ierh. Nicolai” din mun. Hâncești; Grupului corul din Buțeni, Hînceşti; Grupului corul din Fundul Galbenii, Hînceşti; Ansamblul de copii din Mingir, Hînceşti; Corul de la biserica ,,Cuv. Ambrozie” s. Vărzărești, rn. Nisporeni, distinsele Preotese Capitolina PROCOPENCO din Buțeni și Liubovi VELENCIUC din Fundul Galbenii; Grupului coral din Măcărești, Ungheni; eleva Laura COPTU, din Pârlița, Ungheni; elevele LUNGU Xenia și Tatiana, dar și elevele prezentatoare Valeria VELENCIUC și Otilia COJOCARU.

Fără îndoială că Festivalul „Mâinele Mamei” nu ar fi ceea ce este, dacă nu ar fi prezenţi participanţii cu expoziţie. De aceea şi ne îndreptăm cu toată recunoştinţa spre a aduce sincere mulţumiri tuturor participanților care ați trudit și v-ați ostenit să prezentați tradițiile și datinile noastre străbune, prin minunatele lucrări expuse. Menționăm în primul rând Mănăstirile Hâncu, Hârbovăț, Hârjauca, Vărzarești, Frumoasa, Veverița, Ungheni și Nisporeni din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, care sunt prezente la fiecare ediție cu exponante impresionante. Tot aici, în mod deosebit mulțumim Mănăstirii Lipnița din jud. Constanța (România), care deja al patrulea an consecutiv vine de la distanță de 600 de km pentru a ne prezenta frumoasele datini ale Dobrogii şi nu numai și, care de fiecare dată ne descoperă câte ceva nou.

Întrucât anul acesta Protopopiatul Hîncești a fost gazdă a Festivalului, aducem sincere mulţumiri implicare şi hărnicie, parohiilor din satele: Lăpușna, Fundul Galbenei, Hîncesti, Buțeni-1, Logăneşti, Caracui, Ciuciuleni ambele biserici, Balceana, Mingir, Pogănești, Cioara, Nemțeni, Bozieni, Pașcani. Se cuvine să mulţumim şi parohiilor participante din celelalte protopopiate ale Episcopiei: Ungheni – Măcăreşti, Pîrlița, Unţeşti, Bumbăta; Nisporeni – Ciorăşti, Cîrnești, Iurceni, Bolţun, Grozăști, Bărboieni; Călăraşi – Bravicea, Sipoteni, Hirova, Peticeni și Vătămăneasa.

Mulțumire aducem și Familiei TRANDAFIR dimpreuna cu toți participanți din or. Leova, care se prezintă la acest Festival încă de la primele ediții. Mulțumim Dnlui Alexandru TVERDOHLEBOV, din Petrești, Ungheni, un bărbat cu mâini minunate, care ne-a prezintat lucrări impresionante de panificație. Mulțumim Dnei Liliana STARCIUC, meșter popular din mun. Ungheni, ce ne-a prezentat impresionanta colecție de icoane lucrate manual de domnia sa. Totodată mulțumim și Dnei Rodica TOMA, din mun. Ungheni, de asemenea, meșter popular, care a recitat poezii proprii despre mamă şi Învierea Domnului şi, care ne-a prezentat lucrări înfăptuite de domnia sa în incinta Casei Limbii Române, al cări președinte și este.

Nu vom trece cu vederea nici pe dragii vizitatorii, care au venit din raionul Hîncești, dar și din alte raioane ale ţării, cât de la Chișinău, cărora, de asemenea le mulțumim sincer, pentru că au fost prezenți împreună cu noi la respectivul Festival.

Chiar dacă unor li s-ar părea că nu e cazul, totuşi mi se pare foarte important să menţionăm în mod deosebit prezenţa expoziţiei surorilor noastre întru Hristos private de libertate din penitenciarul nr. 7 din Rusca, rn. Hînceşti. Lucrările acestor surori creștine, care au fost aduse și expuse de colaboratoarele penitenciarului, ne vorbește despre aceea că, mâinele mamei și ale tuturor femeilor, indiferent cum ar fi și unde s-ar afla, ele înfăptuiesc lucruri minunate care merită apreciate şi valorificate. Or, acest moment, pe cât de impresionant, pe atât și de emotiv este.

Dragii mei, dacă aceste surori, în asemenea circumstanțe, au dorit și au putut să-și aducă aportul la promovarea și valorificarea datinilor creștine și culturale, cu atât mai mult noi, cei din libertate și cu mai multă putere de înfăptuire, suntem datori să facem aceste lucruri minunate și frumoase, în amintirea strămoşilor noştri, de dragul culturii şi a spiritualităţii, dar şi spre cinstea bisericii, prin care promovăm și valorificăm tradițiile noastre străbune. Or, acest lucru – de promovare şi valorificare a tezaurului cultural spiritual – e o datorie ce atârnă cu responsabilitate pe umerii tuturor. Prin aceasta ne arătăm un respect deosebit faţă de toţi părinţii, buneii şi străbuneii noştri care ne-au lăsat atâtea lucruri frumoase şi impresionante, prin diferite datini şi obiceiuri, pe care şi noi, de altfel, suntem datori să le oferim generaţiilor ce ne vor urma. Această datorie o împlinim cel mai sigur, în mod vizibil şi convingător, prin Festivaluri de asemenea anvergură şi importanţă, precum este şi Festivalul „Mâinele Mamei”.

Spre încheiere îngăduiţi-mi să menţionez un aspect foarte important. Ştim cu toţii că orice lucru bun atrage după sine nu doar aplauze şi mulţumiri verbale. Dar totodată, se cuvine pe bună dreptate, să aducem în semn de mulţumire şi o oarecare remunerare, pentru toată osteneala care se depune la înfăpuirea lucrurilor bune şi frumoase, precum a fost şi Festivalul „Mâinele Mamei”. Noi organizatorii, recunoaştem că, prin darurile şi diploma ce vi s-au oferit la sfârşitul Festivalului, nu vi s-a adus pe deplin răsplata cuvenită. Dar nădăjduim în bunăzoinţa Domniilor Voastre că veţi înţelege posibilităţile reduse pe care le-am avut şi prin care am încercat să facem cât ne-a stat în putere. De aceea rugăm pe Bunul Dumnezeu ca ceea ce nu am răsplătit noi, organizatorii, să suplinitească El, cu binecuvântări şi daruri cereşti, îmbelşugate cu sănătate, spor, ajutor, pace, har şi sfinte bucurii.

Permiteți-mi la final să mă închin în faţa Sfinţiilor şi Domniilor Voastre, în semn de profundă recunoştinţă şi să mai aduc încă odată mulțumiri din suflet tuturor care aţi pus umărul și aţi trudit cu sârg la înfăptuirea acestui consacrat Festival.

Cu profundă recunoştinţă şi mult drag

prot. Ştefan RÎMBU

Preşedintele Sectorului Relaţii Culturale

al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni