Monahismul ortodox – Un dar pentru lume

Monahismul este vechea practică a creștinilor de a părăsi lumea pentru a se închina trup și suflet unei vieți conform cu Evanghelia, urmărind unirea cu Iisus Hristos. Un monah (călugăr) sau o monahie (călugăriță, maică) este o persoană care a jurat să urmeze nu numai poruncile Bisericii, ci și sfaturile evanghelice (i.e. „voturile” sau jurămintele monahale ale sărăciei, castității/curăției, statorniciei și ascultării). Cuvintele lui Hristos pe care se bazează acest fel de viață sunt: „Fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru desăvârșit este”.

Urmînd acestor îndemnuri înalte în seara zilei de duminică, 26 august 2018, în obștea mănăstirii Hîncu, au primit îngerescul chip trei ascultătoare iar Schima Mare trei monahii, viețuitoare ale sfintei mănăstiri.

Au primit îngerescul chip: ascultătoarea Nina cu numele de Monahia SALOMEIA; rasofoara Maria cu numele de Monahia MARIAM și ascultătoarea Elena cu numele de Monahia EVFALIA iar Schima Mare: Monahia ARSENIA cu numele de Schimonahia AGAFIA; Monahia MINODORA Schimonahia MATRONA și Monahia NIMFODORA cu numele de Schimonahia XENIA.

Slujba tunderii în monahizm și a Schimei celei Mari a fost oficiată de Duhovnicul mănăstirii Arhimandritul PAVEL (Tabacari) fiind prezentă întreaga obște monahală în frunte cu Stareța Mănăstirii, Preacuvioasa Egumenă PARASCHEVA (Cazacu).

Pentru a vedea întreg articolul și galeria foto accesați lincul: http://manastireahincu.md