Mesajul Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, în susținerea construcției casei parohiale de pe lângă Catedrala Mitropolitană din Chișinău

Preoții sunt asemeni avioanelor: se vorbește despre ei doar atunci când se prăbușesc…

Din fructuoasa activitate a Bisericii Ortodoxe din Moldova în toate sferele, nu vedem nimic altceva în presa laică  decât: neclarități, înjosiri, dezbateri și nemulțumiri. Astfel săptămâna actuală avem un nou eveniment discutat de activiștii civici și presă, referitor la construcția unei noi case parohiale în preajma Catedralei Mitropolitane  „Nașterea Domnului” din Chișinău.

Din totdeauna biserica a fost promotorul culturii în localități, fiindcă pe lângă biserici și mănăstiri au fost înființate primele școli, tipografii, biblioteci, etc., iar aceasta a stat la baza dezvoltării neamului nostru.

Perioada comunistă a făcut să dispară buna practică a bisericii, pe care ruinîndu-o a lăsato cu nimic, iar după anii 90, biserica s-a axat cel mai mult pe construcții, transformând Republica Moldova într-un șantier imens de renovare și construcție a bisericilor și mănăstirilor scoase din ruine. Preoții pe lângă activitatea lor sacerdotală, misionară și educațională, ei duceau ascultarea deloc ușoară ca diriguitor de șantier.

Deseori Biserica este acuzată că nu face nimic pentru societate, dar ea are nevoie de spațiu unde să-și desfășoare activitățile și întâlnirile cu credincioșii, iar secolul nostru arată că întâlnirile strict liturgice deja nu sunt în de ajuns să ajusteze cerințele multiple ale bisericii vii care sunt creștinii, de aceea pe lângă biserici vedem deschise case parohiale, unde preotul cu comunitatea religioasă desfășoară o amplă programă de activități pe vârste.

În România, Ucraina și alte țări, pe lângă biserici și catedrale sunt case parohiale, sau au câteva nivele având posibilitatea de a lucra la maxim prin: școli duminicale, seminare cu tinerii, sau catehizare înainte de oficierea unei Taine bisericești. Tot aici se întâlnesc creștinii și după Sfânta Liturghie la o agapă frățească sau de pomenire și multe altele ce se pot desfășura aici.

Ca Episcop, sunt convins că  Catedrala Mitropolitană  „Nașterea Domnului” din Chișinău, are nevoie de așa casă parohială la moment, mai ales că până în anii 70 ea era în acel loc, sau cum sunt deprinși activiștii civici să le numească centre multifuncționale, unde biserica poate să-și desfășoare activitățile social-filantropice și educațional-morale cu copiii și tinerii și nu numai, iar ceea ce scrie istoria despre prodigioasa activitate a Bisericii Ortodoxe va reveni la ea acasă astăzi, fiindcă menirea Bisericii nu e de a construi ziduri, ele fiind și astăzi necesare, dar importanța primordială este zidirea sufletelor.