Mesajul Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni adresat Stareţei Mănăstirii Vărzărești, Schiegumena GHEORGHIA (Plăcintă) cu ocazia prăznuirii ocrotitorului Ceresc

Preacuvioasă Maică Stareță,

Cu frăţească dragoste în Hristos, Vă felicităm în această zi importantă din viaţă. Sfântul ocrotitor, Preacuviosul Gheorghe Sinaitul, al cărui prenume îl purtaţi să fie rugător către Sfânta Treime, pentru pacea întregii lumi, iar cuvioșia voastră să-i urmaţi viaţa, nevoinţele şi învăţăturile, căci monahul este un om al fericirii pentru că poate comunica cu Dumnezeu zilnic, iar în timpul care urmează să-l trăiţi, să intensificaţi, îmbogăţiţi această fericirire şi iubire dumnezeiască a vieţii care este un dar dumnezeiesc pentru fiecare.

Monahul adevărat – spune părintele Emilianos Simonopetritul – nevoindu-se din dragoste față de Hristos și împlinind cu smerenie sfintele porunci, niciodată nu se mulțumește cu starea sa, oricât de bună nu ar fi, ci tinde spre mai multe, dorindu-și o stare mai înaltă de nevoință și osteneală monahală. De aceea, unii monahi, cu binecuvântare, se zăvorăsc, alții merg în pustie, iar alții primesc marele chip îngeresc în Schima Mare. Se bucură Hristos – spune acelaș părinte – când vede monahi hotărâți de a-l urma prin cele mai înalte forme de nevoință monahală.

Ne bucurăm și noi pentru bărbăția și dragostea de Dumnezeu, de  care dați dovadă și nu în ultimul rînd pentru activitatea pe care o depuneţi în viaţa de zi cu zi în Mănăstirea Vărzărești, care este o perlă a monahismului din ţara noastră şi pentru activitatea pe care o desfăşuraţi în episcopia noastră.

Ziua de astăzi să vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru viaţa monahală pe care o trăiţi şi multă credinţă faţă de Biserică şi Hristos.

Hristos a înviat!

 Cu părintească şi frăţească dragoste în Hristos Domnul,

+PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni