Mesajul Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Egumenei PARASCHEVA (Cazacu), stareța mănăstirii ,,Sf. Cuv. Parascheva” Hâncu, cu ocazia zilei de Naștere

 Preacuvioasă Maică Stareță,

 

În această frumoasă şi binecuvântată zi, Vă exprimăm cele mai alese gânduri, însoţite de arhierești binecuvântări cu ocazia zilei de naștere.

Această zi aniversară îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre. Din fragedă tinereţe părinţii v-au acordat binecuvântare de a Vă închina viaţa sfintei mănăstiri şi nevoinţelor chinoviale.  Întotdeauna aţi îndeplinit fără cârtire orice ascultare dată de mai marii Bisericii, iar dovadă în acest sens serveşte sfânta mănăstire Hîncu împreună cu toţi nevoitorii ei. Acest aşezământ monahal este bine primenit, toate sunt bine chivernisite, dar mai ales, pelerinii se bucură de înalta sa ţinută monahală şi morală.

Depuneţi multă strădanie şi efort ca surorile  şi noile monahii să îmbine  util ascultarea cu tradiţiile şi rânduielile  monahale autentice.

Atotputernicul Dumnezeu  Vă va răsplăti truda în ogorul Maicii Domnului, iar noi cei care Vă cunoaştem  şi Vă preţuim mult  ne rugăm pentru sănătate, tăria credinţei şi desăvârşirea duhovnicească  a Preacuvioşiei Voastre.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

 

Cu arhierești binecuvântări,

 

+ PETRU,

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI