Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, adresat PS PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni cu ocazia aniversării a 51 de ani din ziua nașterii

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul aniversării a 51 de ani de viață pământească a Preasfinției Voastre, Vă adresez alese urări de sănătate și belșug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pastorală, misionară și culturală desfășurată cu multă dragoste și dăruire de sine, spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru oameni, împlinite în slujirea arhierească misionară pe care o arătaţi în de Dumnezeu păzita Episcopie de Ungheni și Nisporeni, să se pogoare în sufletul şi viaţa Preasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvântate!

 

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţia Voastră!

 

Cu frăţească dragoste în Hristos Domnul, 

IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE