Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, adresat Protodiaconului Victor ROTARI, clericul Catedralei Episcopale „Sf. Bn. Kneaz Alexandru Nevski” din or. Ungheni, cu prilejul zilei de naştere

Preacucernice părinte Victor,

În această deosebită şi frumoasă pentru Sfinţia Voastră zi, am deosebitul prilej de a Vă adresa sincere şi călduroase cuvinte de felicitare. Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul cel veşnic, să Vă dăruiască şi în continuare rîvnă sfântă, multe împliniri duhovniceşti, liturgice şi misionare spre slava lui Dumnezeu şi Sfintei Biserici, ani binecuvântaţi şi îndelungaţi!

 

Cu arhiereşti binecuvîntări,

+ PETRU,

______________________________,

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI