Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preotului Ioan GAJIM, Vicepreşedintele Sectorului Eparhial Activitate Socială şi Caritate

Cucernice Părinte Ioan,

Împlinirea celor 29 ani de viață pământească, pe care îi celebraţi astăzi, ne oferă prilejul de a Vă adresa sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia acestui frumos jubileu.

La acest popas aniversar, Vă dorim, alese urări de sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste curată către Dumnezeu, „Dătătorul a tot binele”.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Slujire și ajutor în toate activitățile ce le înfăptuiți în cadrul Sectorului Eparhial Activitate Socială şi Caritate.

De asemenea, Vă dorim să fiţi călăuziţi de Dumnezeu, pentru a povăţui destoinic pe creştinii comunităţii parohiale din satul Todereşti, acolo unde alături de tatăl Sfinţiei Voastre, Prot. Ioan GAJIM, Vă duceţi slujirea preoţească.

Anii vieții să Vă fie îmbelşugați cu sfinte bucurii și cu duhovnicești împliniri. De asemenea, Vă mai doresc ca să rămâneți mereu un înflăcărat slujitor al Bisericii lui Hristos, sporind duhovniceşte şi să perseverați în activitatea Sfinției Voastre, pentru a avea mari și frumoase realizări.

Bunul Dumnezeu să Vă înzestreze cu multă răbdare, putere și înțelepciune duhovnicească, pentru a fi întăriți spiritual în lucrările pastoral-misionară ce le veţi înfăptui.

Anii vieții pe care o să Vi-i dăruiască Dumnezeu, să fie trepte din scara ce să Vă ducă la Hristos.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,

+ PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni