Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni adresat preacucernicului părinte Protodiacon Victor Rotari, cu prilejul a 30 ani de viață pământească

Preacucernice Părinte Protodiacon,

Marcarea aniversării de 30 ani din ziua nașterii Sfinției Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți! Slujirea la Sf. Altar reprezintă o dărurire continuă de sine, slujre pe care sfinția voastră o desfășoară cu atîta dragoste, iar roadele acesteia nu întîrzie niciodată să apară.Timpul vieții noastre pămîntești este asemănător cu perioada în care un iconar primește binecuvîntarea de a însufleți prin culori icoana supusă lucrării. Ceea ce dă contur acestei lucrări nu sunt doar gama de culori cît mai vii, nici măestria maestrului, nici tehnica lucrării, nici studiile dobîndite, ci acel lucru vital care însuflețește lucrarea este rugăciunea, pentru că rugăciunea este lucrul din care se naște și măestria, și talentul. Nu-mi rămîne decît să vă doresc ca și de acum înainte să aveți înțelepciunea și dragostea de a vă lucra icoana vieții prin dragoste, jertfă, smerenie și rugăciune, și să o înfățișați lui Hristos ca fiind una plină de lumină.

Anii nu sunt indicatori ai tinereții sau bătrîneții, pentru că în fața lui Hristos nu avem suflete tinere sau bătrîne, ei rămîn a fi doar o însumare a timpului pe care Hristos ni-l dă pentru pregătirea pentru petrecerea în patria cerească, iar Preacucerniciei voastre vă doresc ca restul anilor pe care Dumnezeu vi ia dăruit să fie ani plini de roade duhovnicești și înțelepciune. Vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pe care o desfășurați. Cu frăţească dragoste în Hristos Vă felicităm cu această zi importantă din viaţa Sfinţiei Voastre, adresându-Vă călduroase urări de tot binele şi mult ajutor de la Dumnezeu în toate lucrurile pe care aveți încă de a le duce la bun sfîrșit spre binele bisericii . Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.

Cu părintească dragoste

+ PETRU

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI