Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacucernicului părinte Protodiacon Onufrie CECAN, cu ocazia jubileului de 50 ani de viață și prăznuirea Sfîntului Ocrotitor

Preacucernice Părinte Protodiacon,

Ziua de omagiere a celor 50 de ani de viață ai Preacuvioșiei Voastre și prăznuirea ocrotitorului ceresc, îmi oferă un frumos și creștinesc prilej de a vă adresa cu toată sinceritatea și dragostea creștinească alese și calde gânduri și cuvinte de felicitare.

Cunoscându-vă dintotdeauna, a fi un destoinic slujitor a lui Hristos, care ați avut o grijă neîntreruptă și ați manifestat o osteneală neobosită față de Sfânta Biserică, dorim ca să fiți și de-acum încolo, același slujitor râvnitor pe ogorul lui Hristos, înfrumusețînd sfintele slujbe prin rostirea cerirelor celor de folos tuturor creștinilor.

Pe treptele vieții, care și sânt poate greu de urcat, vă dorim ca Hristos să vă fie sprijin, călăuză și întărire, iar Preacucernicia Voastră să-I fiți Lui bucurie și câștig. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască puteri sufletești și trupești pentru a înfăptui cât mai multe lucruri bune spre slava numelui Său și spre cinstea Sfintei Sale Bisericii.

Anii pe care o să-i mai primiți în dar de la Cel de Sus, să fie toți îmbelșugați cu sănătate, bucurii sfinte, realizări frumoase și întărire duhovnicească ocrotitor avîndul pe Sfîntul Preacuviosul Onufrie cel Mare. De asemenea, Harul, Mila, Pacea și Mântuirea să fie darurile cele mai de preț în toți anii vieții Preacucerniciei Voastre. Totodată vă dorim călătorie frumoasă spre rai prin anii vieții.

Întru mulți și fericiți ani și toți binecuvântați de mâna proniatoare a lui Dumnezeu, Preacucernice Părinte Protodiacon!!!

Cu alese gânduri de profundă prețuire duhovnicească și dragoste creștinească

+ PETRU 

Episcop de Ungheni și Nisporeni