Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Ipodiaconului Ioan GAJIM, Preşedintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, cu ocazia zilei de pomenire a Sfântului ocrotitor

Sărbătoare Nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, ne oferă posibilitatea de a Vă adresa cordial sincere, călduroase și părintești cuvinte de felicitări și urări de bine, întrucât îl aveţi ca Sfânt ocrotitor pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, al cărui nume îl şi purtaţi.

Cu această binecuvântată ocazie Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, să Vă dăruiască, prin mijlocirea Sfântului Proroc Ioan pace, bucurii duhovnicești, puteri sufletești și trupești, ajutor sfânt pe calea mântuirii și sfinte împliniri.

De asemenea, Vă dorim ca Tatăl cel Ceresc să binecuvânteze cu har fiecare clipă a vieții Dumneavoastră, iar Sfântul Proroc Ioan să vă fie ocrotitor și mijlocitor înaintea Prestolului Preasfintei Treimi.

Întrucât sunteți Președintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret din cadrul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, un sector foarte solicitant și care implică multă străduință și osteneală, Vă dorim ca să aveți acea tărie, curaj și înțelepciune divină, prin care să puteți îndrepta și călăuzi mulți tineri pe calea care duce spre Hristos, o cale care le este străină multor tineri din zilele de astăzi. De aceea Vă mai dorim ca să aveți dorința desăvârșită de a Vă face prin însăși viața Dumneavoastră o pildă vie și un bun exemplu de urmat pentru toți tinerii cu care conlucrați și pe care îi intervievați. Totodată, Vă dorim să desfășurați cât mai multe activități frumoase și rodnice în rândul tinerilor, activități prin care tinerii să-L cunoască mai mult pe Hristos și prin care să se apropie mai mult de biserică.

Vă dorim încă odată ani binecuvântați de Dumnezeu și toți îmbelșugați cu sănătate trupească și sufletească și cu har, pentru a lucra și cele ce sunt spre mântuire.

Cu părintească dragoste și binecuvântări arhierești,


+ PETRU,

EPISCOP DE UNGHENI SI NISPORENI