Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Doamnei Nina CAROLI, Colaborator al Centrului Eparhial, cu ocazia sărbătoririi sfîntului ocrotitor

Mult Stimată Domnă Nina CAROLI,

Prăznuirea Sfintei întocmai cu Apostolii, Nina luminătoarea Gruziei, ocrotitorul ceresc al Domniei Voastre, îmi oferă deosebitul prilej de a Vă adresa cele mai sincere felicitări şi urări de pace și bunăstare, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți spre binele şi buna orînduire a activităților Bisericești și celor extrabisericești din cuprinsul Episcopiei noastre.

Fie ca smerenia, ascultarea și înțeleapta propovăduire pe care a avut-o Sfînta întocmai cu Apostolii, Nina luminătoarea Gruziei în propovăduirea evagheliei lui  Hristos, să Vă însoțească mereu în activitate pe care o desfășurați în cadrul Episcopiei, iar Mîntuitorul Hristos, să Vă acopere cu binecuvîntarea și harul Său Dumnezeiesc!

Întru mulţi şi fericiţi ani! 

+PETRU, 

Episcop de Ungheni şi Nisporeni