Mesajul de felicitare al Preasfințitului Episcop PETRU, adresat preacucernicului Protoiereu Ștefan RÂMBU, președintele Sectorului Eparhial, Relații Culturale, cu ocazia prăznuirii ocrotitorului ceresc

 Preacucernice Părinte Ștefan,

Prăznuirea Sfântului Întâiului mucenic și arhidiacon Ștefan, ocrotitorul ceresc al Preacucerniciei Voastre, îmi oferă deosebitul prilej de a Vă adresa cele mai sincere felicitări şi urări de pace și bunăstare, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți spre binele şi buna orânduire a activităților Bisericești și celor extra bisericești din cuprinsul Episcopiei noastre.

Fie ca smerenia, ascultarea și vitejia pe care a avut-o Sfântul Arhidiacon Ștefan în mărturisirea lui  Hristos, să vă însoțească mereu în rodnica activitate pe care o desfășurați în cadrul Episcopiei, iar Mântuitorul Hristos, să Vă acopere cu binecuvântarea și harul Său dumnezeiesc!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preacucernice Părinte!

+Petru

Episcop de Ungheni şi Nisporeni