Mesajul de felicitare al Preasfințitului Episcop PETRU, adresat D-nei Ecaterina SLIVCA, colaborator al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul cinstirii Sfântului ocrotitor

Mult Stimată Doamnă Ecaterina,

Cu ocazia pomenirii Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina, al cărui nume îl purtați de la Sfântul Botez, dorim să Vă adresăm cele mai sincere urări de bine şi ajutor sfânt de la Dumnezeu, întrucât ziua de astăzi este pentru Dumneavoastră o zi de bucurie duhovnicească şi recunoştinţă.

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina să Vă fie mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu și să vă ocrotească de tot ce este rău. Curajul și îndrăzneala cea sfântă, credința statornică și dragostea arzândă către Hristos pe care le-a avut Sfânta Ecaterina, să fie calitățile și virtuțile ce să împodobească viața și trăirea creștină a Dvs.

Fie ca Dumnezeu, prin mijlocirea Sfintei Ecaterina să vă dăruiască multă sănătate, spor și ajutor la tot lucru cel sfânt, dar și mântuire sufletească.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos și Sfintei Mucenițe Ecaterina să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru tot lucrul cel bun și mântuitor, dar și putere pentru activitatea pe care o desfăşuraţi, ca și de acum înainte să ne bucurăm de prezența în rândurile noastre a unui om plin de bunătate și dragoste, cum sunteți Dvs.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu binecuvântări arhiereşti,

+ PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni