Mesajul de felicitare al Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni adresat cu ocazia zilei de naştere Doamnei Iozefina VIZITIU-GAJIM, Dirijoarea Corului Catedralei Episcopale și a Corului de Preotese al Eparhiei

Mult Stimată Doamnă Dirijor

Cu ocazia zilei de naștere a Dumneavoastră, Vă adresez sincere cuvinte de felicitare și urări de bine.

Această zi, este o zi învăluită de bucurie, recunoştinţă și mulțumire. De bucurie pentru că aţi împlinit 31 ani de viaţă, plini cu frumoase realizări. De recunoştinţă faţă de Bunul Dumnezeu că V-a dăruit viaţa de care vă bucuraţi. Și de mulțumire, adusă părinților și în deosebi mamei, preoteasa Larisa, că v-a crescut și v-a educat creștinește, povățuindu-vă spre lucruri frumoase în viață.

Anii vieţii pe care i-aţi parcurs până acum, sunt binecuvântaţi, căci aţi urmat chemarea sfântă de al slăvi pe Dumnezeu, prin frumoase și alese cântări bisericești. Iar anii pe care o să-i trăiţi de-a cum în colo, să fii ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim, așa cum spune scriptura este „unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii”.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru activitatea pe care o desfăşuraţi şi fiecare rugăciune şi răspuns liturgic să fie o slăvire îngerească către tronul Prea Sfintei Treimi.

Vă dorim ani mulţi și binecuvântați de Dumnezeu şi toți îmbelșugați cu pace, linişte, spor și ajutor de la Domnul.

Cu binecuvântări arhiereşti,

+ PETRU

Episcop de Ungheni şi Nisporeni