Mesajul de felicitare al Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, adresat Prea Sfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, cu prilejul sărbătoririi Sfântului ocrotitor

Prea Sfinţia Voastră!

Cu prilejul sărbătoririi Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, căpeteniile apostolilor şi lumii învăţători, dintre care Sfântul Apostol Petru este ocrotitorul spiritual al Prea Sfinţiei Voastre, avem deosebita bucurie de a Vă adresa din inimă alese urări de sănătate, prosperitate, pace, belșug de roade duhovnicești și mântuire sufletească.

Fie ca înțelepciunea, credința nestrămutată, tăria, râvna și dragostea pentru slujirea lui Hristos ale Sfântului Slăvitului Apostol Petru să Vă însoțească mereu în rodnica activitate de păstorire a credincioșilor pe calea mântuirii ce o desfășurați în calitate de Chiriarh al Eparhiei de Ungheni și Nisporeni.

Mântuitorul Hristos, Arhiereul cel Veşnic, pentru rugăciunile Sfântului, Slăvitului şi întru tot lăudatului Apostol Petru, să Vă dăruiască har şi binecuvântare în realizarea frumoaselor activităţi pastorale, misionare, sociale şi culturale pe care le desfăşuraţi spre slava lui Dumnezeu şi binele Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Cu frăţească dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni