Mesajul de felicitare al ÎPS PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Nicolai BOIAN, cleric al Catedralei Episcopale, cu ocazia sărbătoririi sfântului ocrotitor

Preacucernice Părinte Nicolai,

În această binecuvântată zi, când Sfânta noastră Biserică face pomenirea Mutării Moaștelor Sf. Ierarh Nicolai, Vă adresăm sincere felicitări şi binecuvântări arhiereşti.

Vă dorim ca Sfântul ocrotitor, al cărui nume îl purtaţi din ziua sfântului Botez, să fie rugător către Sfânta Treime, pentru sănătatea sufletească şi trupească a Preacucerniciei Voastre, pentru spor duhovnicesc şi ajutor spiritual pe calea mântuirii.

Fie ca Milostivul Dumnezeu, prin rugăciunile Sf. Ierarh Nicolai, să Vă întărească în lucrarea mântuitoare şi să Vă sprijine duhovniceşte în această călătorie pământească, de a merge tot cu aceeași jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa.

Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Sfinţiei Voastre, pentru a putea cu mai mult spor şi izbândă să înfăptuiţi, ca şi până în prezent, lucrări duhovniceşti ca slujitor la Catedrala Episcopală și colaborator al Centrului Eparhial

În această atmosferă de sărbătoare, Vă dorim Preacucernice Părinte Nicolai ani binecuvântaţi, dar şi multă vigoare duhovnicească, pentru a izbuti să depăşiţi, ca şi până în prezent toate ispitele şi încercările vieţii.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească

† PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni