Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat PS Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni cu prilejul aniversării a 25 ani de la hirotonia în treapta de Ieromonah

 

Preasfinției Sale,

Preasfințitului Părinte PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni

Preasfinția Voastră,

Cu ocazia aniversării a douăzeci și cinci de ani de slujire sacerdotală, dorim să Vă urăm ani mulți, trăiți în deplină sănătate trupească și sufletească, toți închinați slujirii lui Dumnezeu celui Viu.

În această înaltă demnitate ați slujit „cu timp și fără timp” la altarul Bisericii noastre dreptmăritoare pe plan pastoral-misionar, teologic și științific, ecumenic și filantropic, dar și administrativ-gospodăresc.

Într-un sfert de veac de activitate pastorală, V-ați recomandat ca un neobosit truditor în Via Domnului, muncind cu dragoste și dedicație pentru propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova și pentru luminarea creștinilor binecredincioși din de Dumnezeu păzită țara noastră.

Ca o mărturie a eforturilor pe care le-ați depus de-a lungul timpului, stau respectul și prețuirea de care vă bucurați din partea confraților slujitori și a numeroșilor credincioși ce v-au fost încredințați spre păstorire.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă întărească și să Vă binecuvinteze cu darurile Sale cele bogate, pentru ca și mai departe să fiți îndrumător vrednic al poporului și sprijin de nădejde pentru Biserica lui Hristos.

Cu părintească binecuvântare și frățească dragoste în Hristos,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE