Mesajul de felicitare al ÎPS Arhiepiscop PETRU, adresat Prot. Ioan PÎRĂU, paroh al bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe”, s. Ciuciuleni, r. Hînceşti, cu ocazia împlinirii a 40 ani de preoție

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte Ioan,

Cu ocazia împlinirii celor 40 ani de preoție, Vă adresez părinteşte cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte, de rugăciune şi de Sfintele Slujbe.

Ne rugăm ca Dumnezeu să Vă sprijine duhovniceşte în călătoria pământească și-n slujirea preoțească, de a merge tot cu aceeaşi dragoste față de sfintele slujbe, cu jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa.

Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Sfinției Voastre.

Vă dorim să fiţi întărit de harul Duhului Sfânt pentru a călăuzi şi povăţui duhovniceşte credincioșii care vin pentru hrană duhovnicească și alinare sufletească în biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din s. Ciuciuleni, rn. Hîncești, al căreia paroh și sunteți, unde și înfăptuiți exemplar activități misionare, pastorale și sociale. Cu acest prilej aducem și cuvinte de înaltă apreciere în adresa Sfinției Voastre pentru toată implicarea în desfășurarea activităților atât la nivel de parohie, cât și la nivel de Eparhie.

Totodată la această zi aniversară vă aducem și cuvinte de apreciere pentru toată implicarea în buna desfășurare a multor activități ce le înfăptuiți atât în cuprinsul Protopopiatului Nisporeni, cât și a întregii Eparhii, dar mai ales în cadrul Sectorului Eparhial, Probleme liturgice și de pastorație, al cărui președinte și sunteți.

Bunul Dumnezeu să Vă înzestreze cu multă răbdare, putere și înțelepciune duhovnicească, pentru a fi întăriți spiritual în lucrarea pastoral-misionară ce o desfășurați cu multă dragoste și abnegație.

În această atmosferă de sărbătoare, Vă dorim, ani binecuvântaţi şi slujire îmbelşugată și rodnică pe ogorul Bisericii Ortodoxe.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

  + PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni