Mesajul de felicitare al ÎPS Arhiepiscop PETRU, adresat Egumenei ARSENIA (Bordeniuc), Stareța Mănăstirea „Icoana Maicii Domnului – Potolește întristarea mea”, din mun. Ungheni, cu ocazia împlinirii a 75 ani de viață și 45 ani de viețuire mănăstirească

Preacuvioasă Maică Stareţă,

Egumenă ARSENIA (Bordeniuc),

În această zi aniversară pentru Preacuvioşia Voastră, când împliniți 75 ani de viață și 45 de viețuire mănăstirească, avem deosebitul prilej de a Vă adresa alese cuvinte de felicitare şi de urări de bine, însoţite de părinteşti binecuvântări.

Ştiindu-Vă a fi o următoare a lui Hristos pe calea monahismului, încă din fragedă tinereţe îndrăgind viața monahală, nevoindu-vă cu râvnă duhovnicească în obștea Sfintei Mănăstiri Japca, Vă dorim ca pe tot parcursul vieţii să-L urmaţi pe Hristos tot cu acelaşi devotament creştin şi dragoste sufletească.

Ziua de naștere ne dă posibilitatea să reflectăm și asupra unor momente din viață. Or, din viața Preacuvioșia Voastră avem multe de evidențiat. Și aceasta o spun în știință de cauză, întrucât vă cunosc încă din anii de școală, când dimpreună cu unele maici de la Mănăstirea Tabăra veneam la Mănăstirea Japca, mai ales în timpul vacanțelor, și unde îndeplineam diferite ascultări. Încă de atunci v-am remarcat a fi o ostenitoare a monahismului plină de credință față de Dumnezeu și dragoste față de mănăstire.

Hărnicia și ascultarea ce va caracterizat permanent, va făcut să fiți mereu în funcții administrative la Mănăstirea Japca, fiind secretară, apoi blagocină, după care ajungând și stareță pentru o perioadă de timp a Mănăstirii Japca, cea care a fost singura mănăstire din țara noastră ce nu a fost închisă nici în perioada ateistă și de prigoană. Și nu ați ținut doar să vă evidențiați prin funcțiile administrative ce le-ați deținut, ci erați mereu implicată direct în toate ascultările mănăstireși, fie că vorbim de trapeză, de munca la câmp, de depozitele mănăstirii sau chiar și de lucrările de construcție, întrucât chiar și pe acoperișul soborului din această mănăstire ați urcat, pentru a vopsi dimpreună cu muncitorii, tabla de pe copola principală.

Greutățile și încercările vieții nu v-au descurajat niciodată. Ci din contra,v-au întărit și mai mult, v-au făcut să fiți și mai râvnitoare față de cele sfinte și-n deosebi față de rugăciune și sfintele slujbe. Niciodată nu vați lăsat biruită de asprimea vieții călugărești. Pe toate le-ați înfăptuit cu dragoste și jertfelnicie, ajungând acum la această vârstă onorabilă, 75 ani de viață și 45 de viețuire mănăstirească, să fiți un adevărat exemplu pentru orișice monah sau monahie.

Preacuvioasă Maică Stareță,

Totodată, la acest frumos popas aniversar, dorim să Vă asigurăm de respectul şi recunoştinţa noastră părintească, dar și de prețuire pentru străduinţa şi osteneala pe care o depuneţi la reconstrucția și înfrumusețarea Mănăstirii „Icoana Maicii Domnului Potolește întristarea mea”, de la Curtea Domnească, din cart. Dănuțeni,  Mun. Ungheni, a cărei Stareţă sunteţi.

La acest popas aniversar, Vă dorim ca Milostivul Dumnezeu să binecuvânteze fiecare clipă a vieţii Preacuvioşiei Voastre, iar anii ce o să vi-i dăruiască, să fie toţi îmbelşugaţi cu sănătate trupească şi sufletească, cu spor duhovnicesc şi binecuvântări cereşti. Pacea sufletească şi bucuria duhovnicească să fie daruri nelipsite din viaţa Preacuvioşiei Voastre.

Ani binecuvântaţi de Mâna proniatoare a lui Dumnezeu Vă dorim, Preacuvioasă Maică Stareţă, ARSENIA.

Cu dragoste părintească şi grijă arhierească,

+ PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni