Mesajul de felicitare al ÎPS Arhiepiscop PETRU, adresat Arhimandritului SPIRIDON (Marin), Stareţul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”, Hîrbovăț, cu împlinirea a 23 ani de slujire sacerdotală

Preacuvioșia Voastră,

Preacuvioase Părinte Stareț, SPIRIDON,

Cu ocazia împlinirii celor 23 ani de slujire preoţească, Vă adresez părinteşte cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte, de rugăciune şi de Sfintele Slujbe.

Ne rugăm ca Dumnezeu să Vă sprijine duhovniceşte în călătoria pământească, de a merge tot cu aceeaşi dragoste față de sfintele slujbe, cu jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa.

Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Preacuvioșiei Voastre.

Vă dorim să fiţi întărit de harul Duhului Sfânt pentru a călăuzi şi povăţui duhovniceşte obștea monahală încredinţată spre păstorire, dar și pe credincioșii care vin pentru hrană duhovnicească și alinare sufletească la Sfânta Mănăstire „Adormirea Maicii Domnului” de la Hîrbovăț, al cărui Stareț sunteți rânduit prin binecuvântare.

În această atmosferă de sărbătoare, Vă dorim, ani binecuvântaţi şi slujire îmbelşugată și rodnică pe ogorul Bisericii Ortodoxe.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

  + PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni