Mesajul de felicitare al Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Nicolai BOIAN, Cleric al Catedralei Episcopale și Colaborator al Centrului Eparhial, cu ocazia sărbătoririi sfântului ocrotitor

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte Nicolai,

În această zi binecuvântată, când Sfânta noastră Biserică face pomenirea Sfântului Ierarh Nicolai, Vă adresăm sincere felicitări şi binecuvântări arhiereşti.

Vă dorim ca Sfântul ocrotitor, al cărui nume îl purtaţi cu demnitate și bucurie duhovnicească, din ziua sfântului Botez, să fie rugător către Sfânta Treime, pentru sănătatea sufletească şi trupească a Preacucerniciei Voastre, pentru spor duhovnicesc şi ajutor spiritual pe calea mântuirii.

Fie ca Milostivul Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae, să Vă întărească în lucrarea mântuitoare şi să Vă sprijine duhovniceşte în această călătorie pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa.

Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Sfinţiei Voastre, pentru a putea cu mai mult spor şi izbândă să înfăptuiţi, ca şi până în prezent, lucrări duhovniceşti şi administrative ce le desfăşuraţi exemplar la Centrul Eparhial și în cadrul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni.

În această atmosferă de sărbătoare, Vă dorim Preacucernice Părinte Nicolae, ani binecuvântaţi, dar şi multă vigoare duhovnicească, pentru a izbuti să depăşiţi, ca şi până în prezent toate ispitele şi încercările vieţii, iar virtuțile care l-au sfințit pe Sfântul Nicolae, să împodobească viața și trăirea Sfinției Voastre, ca să ajungeți ca și el, la mântuire și sfințire

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească

† PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni