Mesajul de felicitare al Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop PETRU, adresat Stareţei Sfintei Mănăstirii Vărzărești, Egumena SILUANA (Iacob), cu ocazia zilei de naștere

Preacuvioșia Voastră,

 Preacuvioasă Maică Stareță, Egumenă SILUANA,

Cu prilejul împlinirii frumoasei vârstei de 40 ani de viață pământească, Vă aduce în dar sincere și sufletești cuvinte de felicitare și urări de tot binele.

Vă dorim, zile îndeungate, spor şi ajutor de la Bunul Dumnezeu în lucrarea faptelor mântuitoare și ajutor în lucrarea de păstorire şi de administrare a Sfintei Mănăstirii Vărzărești

Vă mai dorim ca anii vieții, care o să vi-i dăruiască Dumnezeu, să fie îmbelșugați cu bucurii duhovnicești și sfinte împliniri. Și așa cum spunea Sf. Ioan Gură de Aur: „Anii vieții prin care treceți, să fie mereu trepte din scara ce duce către Hristos”.

Totodată, la acest popas aniversar, Vă asigurăm de sinceră și înaltă prețuire pentru toate osteneala ce o depuneți împreună cu obștea monahală, la înfrumusețarea, atât materială, cât și duhovnicească, a Sfintei Mănăstiri Vărzărești.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască din prea plinul dragostei Sale, multă sănătate, puteri spirituale, spor și ajutor duhovnicesc, dar și tărie sufletească, pentru a călători, prin anii vieții, ca și până în prezent, cu multă dragoste și jertfelnicie.

Sprijinindu-ne pe nădejdea Atotputernicul Dumnezeu, avem certitudinea sfântă că Tatăl Ceresc Vă va răsplăti truda și osteneala duhovnicească ce o depuneţi în ogorul Maicii Domnului, pentru mântuirea sufletului, pentru folosul duhovnicesc al obștii și închinătorilor Sfintei Mănăstiri Vărzărești.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preacuvioasă Maică Stareță!

Cu arhierești binecuvântări,

+ PETRU,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI