Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat slujitor al Catedralei Episcopale, Diaconului Ioan PETIC, cu cinstirea sfântului ocrotitor

Cucernice Părinte Diacon Ioan,

Ziua de cinstire a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, ne oferă prilejul de a Vă aduce în dar sincere cuvinte de felicitare și urări de bine, cu ocazia cinstirii Sfântului ocrotitor, al cărui nume îl purtați cu demnitate din ziua sfântului Botez.

Cu această binecuvântată ocazie, Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, să Vă dăruiască ajutor spre mântuire, har, pace sufletească, râvnă față de rugăciune și de sfânta slujire, și întărire spirituală de a călători cu curaj duhovnicesc spre Ierusalimul cel Ceresc.

Râvna, credința, dragostea, răbdarea și evlavia Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, să fie caracteristici duhovnicești și a Cucerniciei Voastre.

Ne rugăm ca Dumnezeu să Vă sprijine duhovniceşte în călătoria pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa.

Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Preacucerniciei Voastre.

Totodată menționăm și faptul că Vă apreciem faptele slujirii, dar și osteneala, și strădania de a persevera în slujirea diaconească.

În această atmosferă de sărbătoare Vă dorim, ani binecuvântaţi şi slujire îmbelşugată pe ogorul Bisericii Ortodoxe.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

  + PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni