Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat ÎPS VLADIMIR, Mitropolit al Chişinăului și a Întregii Moldove, cu ocazia împlinirii a 33 ani de arhierie

Înaltpreasfinţia Voastră,

Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit,

Cu prilejul împlinirii a 33 ani de slujire arhierească, avem binecuvântatul prilej și deosebita bucurie duhovnicească, de a Vă adresa sufletește, cuvinte de felicitare și urări de bine.

La această zi de omagiere a anilor de slujire arhierească, avem încă odată in plus datoria de a ne exprima gratitudinea față de Înaltpreasfinția Voastră, pentru toată osteneala duhovnicească și rodnica slujire arhierească, ce ați desfășurat-o și încă o mai desfășurați jertfelnic, ca și Întâi Stătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Și tocmai din acest considerent se cuvine ca în toate rugăciunile noastre să-I mulțumim sufletește Bunului Dumnezeu, pentru binecuvântarea și încuviințarea Sa divină de a ne hărăzui ca și păstor al Bisericii Ortodoxe din Moldova un Ierarh atât de destoinic, pentru care putem spune și noi cu Sf. Apostol Pavel: „Un asemenea Arhiereu se cuvenea să avem…”

Înaltpreasfințite Stăpâne,

În numele meu personal, dar și a întregii Episcopii de Ungheni și Nisporeni – cler, cin monahal și dreptmăritori creștini – Vă doresc multă sănătate, spor duhovnicesc în toate activitățile și slujirile arhipăstorești, pace sufletească, sfinte împliniri și multe bucurii izvorâte din lucrarea rodnică a Înaltpreasfinției Voastre.

Totodată, vreau să Vă mărturisesc bucuria mea lăuntrică ce o trăiesc în aceste zile, în acest binecuvântat pelerinaj în Țara Sfântă, unde, dimpreună cu toți pelerinii, ne rugăm pentru Înaltpreasfinția Voastră, tocmai în aceste locuri unde Hristos Mântuitorul și-a trăit viața Sa pământească de 33 de ani, vârsta de slujire arhierească pe care chiar ați împlinit-o. Or, credem cu tărie că e providențial acest fapt, ca la împlinirea a 33 ani de slujire arhierească, să avem posibilitatea să ne rugăm în Țara Sfântă pentru neobositul nostru arhipăstor al Bisericii ortodoxe din Moldova.

La mulți și binecuvântați ani, Înaltpreasfințite Stăpâne, VLADIMIR,

Mitropolit al Chișinăului și a Întregii Moldove!!!

Cu recunoștință și dragoste în Hristos-Domnul,

+ PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni