Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat Înaltpreasfințitului VLADIMIR, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, cu prilejul primirii Ordinului Patriarhal, „Cuviosului Serafim de la Sarov”, gr. I

Înaltpreasfinția Voastră

Înaltpreasfințite VLADIMIR,

Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove,

Cu prilejul primirii Ordinului Patriarhal, „Cuviosului Serafim de la Sarov”, gr. I, Vă aducem sincere felicitări și urări de bine, dorindu-Vă ca să Vă învredniciți și-n continuare de alte distincții înalte și onorifice.

Primirea acestui Ordin nu este doar un semn legat de împlinirea onorabilei vârste de 70 de ani, ce ați sărbătorit-o de curând, ci vine să confirme prin apreciere patriarhală, toată strădania ce o depuneți jertfelnic pentru binele Bisericii Ortodoxe din Moldova și mântuirea credincioșilor ei. Or, Sfântul Apostol Pavel spune că slujitorul ce se ostenește bine pe ogorul lui Hristos, e vrednic de cinstire. Iar oferirea unor asemenea ordine, cum este și cel pe care l-ați primit astăzi, adeverește convingător că sunteți vrednic de cinstire și de apreciere, pe care o și meritați.

De aceea, cu acest prilej, încă o dată Vă asigurăm de prețuirea și aprecierea noastră, a celor din Episcopia de Ungheni și Nisporeni – Ierarh, cler, cin monahal și popor dreptcredincios, pentru tot ce înfăptuiți ca ocârmuitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Cu profundă considerațiune și dragoste întru Hristos Domnul,

PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni