Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat Înaltpreasfinţitului NICODIM, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, cu ocazia zilei de naştere

Înaltpreasfinţia Voastră,

Înaltpreasfințite Arhiepiscop NICODIM,

Cu prilejul împlinirii vârstei 67 ani de viaţă pământească, Vă felicităm călduros, cu dragoste şi cu bucurie în Hristos Domnul, Cel Dătător de Viață.

În toţi anii vieţii V-aţi dovedit a fi şi un reper al demnităţii şi exemplu de omenie şi cumsecădenie, dar şi o personalitate hotărâtă să-şi ducă la îndeplinire misiunea pe care şi-a asumat-o.

Totodată cunoaștem că sunteți un iubitor de Hristos, arătându-Vă dragostea față de El prin slujire și multe fapte bune, de milostenie și ajutorare a celor necăjiți. De asemenea, știm că sunteți și un slujitor adevărat al Domnului, muncind cu osârdie pentru binele Bisericii Ortodoxe din Moldova şi mântuirea credincioşilor.

Așa că, la acest popas aniversar, Vă dorim ca şi-n continuare să aveţi acel curaj creștinesc și devotament sfânt faţă de slujire și de Hristos.

Vă dorim să aveți și multă sănătate trupească şi putere pentru al sluji pe Dumnezeu, dar și tărie sufletească pentru a birui ispitele, încercările și greutățile ce le întâlniţi pe drumul vieţii.

Rugăm pe Dumnezeu să Vă răsplătească din bogata Lui milă, şi să Vă bucure cu binecuvântări cereşti şi daruri pământeşti, pentru toată râvna ce aţi avut-o în toţi anii vieţii, faţă de slujire şi cele sfinte, dar şi dragostea ce aţi manifestat-o în mod deosebit faţă de creştini şi oamenii necăjiţi.

Totodată, dorim să Vă asigurăm de întreaga noastră preţuire, urându-Vă să aveți parte de bucurii duhovnicești şi sfinte împliniri!

Fie ca Milostivul Dumnezeu să Vă aibă mereu în paza Sa, iar noi Vă dorim să trăiți întru mulți și fericiți ani!

Cu dragoste frățească în Hristos-Domnul,

+ PETRU,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI