Mesajul de felicitare al ÎPS Arhiepiscop PETRU, adresat Egumenei ELISAVETA (Gliga), Stareța Mănăstirii ,,Sf. M. Mc Gheorghe”, din mun. Ungheni, cu împlinirea a 62 ani de viață pământească

Preacuvioșia Voastră,

 Preacuvioasă Maică Stareță, Egumenă ELISAVETA,

Cu ocazia împlinirii celor 62 ani de viață pământească, Vă felicităm sincer și călduros, dorindu-Vă multă sănătate sufletească și trupească, bucurii duhovniceşti și zile pline de trăiri sfinte, prin care sufletul și inima să Vă fie învăluită de pacea lui Iisus.

La acest frumos popas aniversar, Vă dorim, alese urări de sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste curată către Dumnezeu, „Dătătorul a tot binele”.

Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu să Vă ocrotească de toate relele și să Vă întărească pe drumul mântuirii în lucrarea faptelor bune.

Preacuvioasă Maică,

Vă mai dorim, zile îndelungate, ani binecuvântați, spor şi ajutor de la Bunul Dumnezeu în toată lucrarea cea mântuitoare, dar și în toate activitățile pastorale şi administrative ce aveți a le înfăptui ca stareță a Mănăstirii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din mun. Ungheni.

Totodată aducem la acest popas aniversar și cuvinte de apreciere pentru toată străduința ce o depuneți la înfrumusețarea și administrarea cuviincioasă a acestui așezământ monahal.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfintele Slujbe și putere sufletească să sporiți duhovniceşte, iar anii vieții să Vă fie îmbelşugați cu sfinte bucurii și cu duhovnicești împliniri.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preacuvioasă Maică Stareță!

Cu arhierești binecuvântări,

+ PETRU,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI