Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat Doamnei Irina ASTAHOV, membră a Corului Catedralei Episcopale din mun. Ungheni, cu împlinirea a 35 ani de viață

MULT STIMATĂ DOAMNĂ IRINA ASTAHOV,
membră a Corului Catedralei Episcopale din mun. Ungheni,
Cu ocazia zilei de naștere a Dumneavoastră, Vă adresez sincere cuvinte de felicitare și urări de bine cu împlinirea frumoasei de 35 ani, dorindu-vă multă sănătate sufletească și trupească, putere de la Dumnezeu pentru a parcurge cu credință și dragoste calea mântuirii și ajutor divin în lucrarea tuturor faptelor mântuitoare.
Anii vieţii pe care i-aţi parcurs până acum, sunt binecuvântaţi, căci aţi urmat încă din fragedă vârstă chemarea sfântă de al slăvi pe Dumnezeu, prin frumoase și alese cântări bisericești. Iar acum, deja de ani buni, aduceți Slavă și Laudă lui Dumnezeu prin cântările liturgice la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni, fapt pentru care vă apreciem profund, rămânându-vă recunoscători.
Ne bucurăm și apreciem faptul că în afara slujbelor bisericești, vă desfășurați exemplar activitatea profesională, fiind asistentă superioară la Spitalul Raional Ungheni, îngrijind în același timp destoinic și cei 3 copii pe care vi i-a dăruit Dumnezeu.
Anii pe care o să-i trăiţi de-a cum în colo să fii ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim, așa cum spune scriptura este „unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii”.
De asemenea, la acest popas aniversar, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru frumoasa cântare bisericească, binecuvântând în același timp fiecare clipă a vieții Dumneavoastră, îmbelșugând cu pace, har, sănătate, bucurii și alte daruri cerești anii vieții pe care o să-i trăiți.
LA MULȚI, FERICIȚI ȘI BINECUVÂNTAȚI ANI!
Cu binecuvântări arhiereşti,
+ PETRU,
Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni