Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat Arhimandritului ZOSIMA (Matei), Duhovnicul Mănăstirii „Sf. Voievod Ștefan cel Mare”, din or. Nisporeni, cu împlinirea a 45 ani de viață pământească

Preacuvioase Părinte ZOSIMA,

Ziua de naștere, pe care o celebraţi, ne oferă prilejul de a Vă adresa părintește, sincere felicitări şi urări de bine, însoțite de arhierești binecuvântări.

De aceea, cu frumoasa aniversare a celor 45 ani de viață pământească, vă dorim sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste curată către Dumnezeu, „Dătătorul a tot binele”.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Slujire și ajutor în toate activitățile ce le înfăptuiți sârguincios ca duhovnic al Mănăstiri „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din or. Nisporeni.

De asemenea, Vă doresc ca să rămâneți mereu un înflăcărat slujitor al Bisericii lui Hristos, sporind duhovniceşte şi să perseverați în activitatea Sfinției Voastre, pentru a avea mari și frumoase realizări în plan spiritual. Iar anii vieții să Vă fie îmbelşugați cu sfinte bucurii și cu duhovnicești împliniri.

Bunul Dumnezeu să Vă înzestreze cu multă răbdare, putere și înțelepciune duhovnicească, pentru a fi întăriți spiritual în lucrările pastoral-misionară ce le veţi înfăptui în cadrul Mănăstirii „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din or. Nisporeni.

Anii vieții pe care o să Vi-i dăruiască Dumnezeu, să fie trepte din scara ce să Vă ducă la Hristos.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,

† PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni