Mesajul de felicitare al Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop PETRU, adresat Arhimandritului SPIRIDON (Marin), Stareţul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”, din Hîrbovăț, cu ocazia prăznuirii ocrotitorului ceresc

Preacuvioșia Voastră

Preacuvioase Părinte Arhimandrit,

Cu prilejul prăznuirii ocrotitorului ceresc a Preacuvioşiei Voastre, Sfântul Ierarh Spiridon, al cărui nume îl purtați cu bucurie sufletească și demnitate creștină, Vă urăm multă sănătate, bucurii duhovniceşti și zile îndelungate.

Trăirea şi activitatea Preacuvioşiei Voastre Vă recomandă ca un bun administrator şi desăvârşit iconom al Tainelor Dumnezeişti, precum şi un iscusit povăţuitor pe calea care duce spre Hristos.

Dovada activităţii jertfelnice depusă spre consolidarea şi edificarea Sfintei Mănăstiri „Adormirea Maicii Domnului”, Hîrbovăț, se vede de îndată ce păşeşti pragul acesteia.

Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu să binecuvânteze toate eforturile pe care le depuneți în sfântul așezământ monahal Hîrbovăț, precum și în celelalte ascultări încredințate.

Preacuvioase Părinte Stareț,

Vă dorim, zile îndelungate, spor şi ajutor de la Bunul Dumnezeu în lucrarea de păstorire şi de administrare a mănăstirii Hîrbovăț, sănătate trupească şi sufletească.

Fie ca Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei, Făcătorul de multe Minuni să Vă fie ca un model demn de trăire duhovnicească în Hristos și nemijlocit rugător în fața Arhiereului Cel Veșnic.

Cu binecuvântări arhiereşti și dragoste creștină

+ PETRU

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni