Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat Arhimandritului KIRIL (Braguța), Președinte al Sectorului Eparhial, Mănăstirii și Viață Monahală și Stareț al Sfintei Mănăstiri Hîrjauca, cu ocazia cinstirii sfântului ocrotitor

Preacuvioșia Voastre,

Preacuvioase Părinte Arhimandritului KIRIL,

În această binecuvântată, când sărbatoriți ziua numelui pe care l-ați primit la călugărie, în cinstea Sf. Ierarh Chiril al Alexandriei, avem deosebitul prilej creștinesc de a Vă adresa cele mai sincere și calde cuvinte de felicitare și alese urări de bine.

Sfinții Părinți atribuie călugărului trăitor în duh și adevăr cuvintele ,,Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor..”, iar de aici pot remarca și scoate în evidență faptul că încă din vârsta fragedă a tinereții v-ați arătat un râvnitor înflăcărat după cele sfinte, nelipsit de la rugăciunile săvârșite în sfintele biserici și mănăstiri. Iar această râvnă sfântă, ce ați păstrat-o prin flacăra credinței, va călăuzit pașii spre a îmbrăca cinul monahal.

Ne bucură duhovnicescul fapt că în nevoința călugăriei nu ați îngenuncheat în fața greutăților și a unor lipsuri materiale și niciodată nu a-ți cedat în fața ispitelor lumii trecătoare și deșarte. Și iată că trecând timpul, Dumnezeu va așezat acolo unde a știut El mai bine, în deloc ușoara ascultare de Stareț al Sfintei Mănăstire Hîrjauca, unde cu multă dăruire și tact pastoral și administrativ, reușiți cu ajutorului lui Dumnezeu și întărit de Sf. Ierarh Chiril, să înfăptuiți frumoase și necesare lucrări în această străveche vatră monahală.

Sfântul Paisie Aghioritul menționează că ,,viețuirea călugărului este în ceruri”, mie rămânându-mi decât să vă doresc ca anii vieții pământești să fie o împletire armonioasă a cerescului cu pământescul, pentru ca din această viețuire să aveți nădejdea mântuirii și dobândirea Raiului Ceresc.

Preacuvioase Părinte Arhimandrit,

Tot la acest popas de aniversare duhovnicească, Vă asigurăm de prețuirea noastră părintească pentru activitatea sârguincioasă în cadrul Sectorului Eparhial, Mănăstirii și Viață Monahală.

Acestea fiind spuse, nu ne rămâne să Vă dorim ca să fiți și în continuare un vrednic Slujitor al Bisericii lui Hristos, un râvnitor împlinitor a poruncilor lui Dumnezeu.

Bunul Dumnezeu să binecuvânteze cu har și daruri binecuvântate, sufletul și viața Sfinției Voastre.

De la Dumnezeu multă sănătate sufletească și trupească, spor, pace și liniște, iar de la noi arhierești binecuvântări și aleasă prețuire,

† PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni