Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitul Arhiepiscop PETRU, adresat Ieromonahului DAMIAN (Vatamaniuc), paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din s. Măgurele, r. Ungheni, cu prilejul împlinirii a 30 ani de viață și cinstirea sfântului ocrotitor

Cuvioșia Voastră,

Cuvioase Părinte DAMIAN,

În această zi deosebită pentru Sfinția Voastră, cu dublă semnificație, când împliniți 30 ani de viață pământească și cinstiți pe sfântul ocrotitor, Sf. Mucenic Damian, Doctor fără de arginți, Vă exprim cele mai alese gânduri, însoțite de părintești binecuvântări cu ocazia zilei de naștere.

În ziua aniversării celor 30 de ani de viață și cu ocazia cinstirii sfântului ocrotitor, Vă adresăm alese urări de sănătate și belșug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală și misionară pe care o desfășurați sârguincios în parohia încredințată spre păstorire, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din s. Măgurele, r. Ungheni.

Sunteți un preot cucernic și ascultător, un exemplu de slujire, îndeplinind binecuvântările și ascultările încredințate, iar pe lângă toate acestea găsiți timp să dați slavă lui Dumnezeu, atât prin cuvânt roditor, cât și prin fapte exemplare.

Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Taină a preoţiei şi multă credinţă faţă de Biserică şi credincioşii ei.

Cu părintească dragoste și prețuire,

+ PETRU

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni