Mesajul de felicitare al Înalptreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul celăbrării celor 50 de ani de la naștere

Preasfinţitul Părinte Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, împlineşte duminică, 29 octombrie 2017, 50 de ani. Cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir i-a adresat Preasfinţiei Sale un mesaj de felicitare pe care îl redăm în cele ce urmează:

Preasfinţiei Sale,

Preasfinţitului Părinte Petru,

Episcop de Ungheni și Nisporeni

Preasfinţia Voastră,

În mila Sa cea nemăsurată, Dumnezeu ne copleşeşte în fiece zi cu mulţimea darurilor Sale. Între acestea, cel mai de seamă dar pe care l-am primit este cel al vieţii, al chemării noastre de la nefiinţă la fiinţă spre a ne bucura de viaţa Sa cea dumnezeiască. De aceea, ziua de naştere reprezintă pentru fiecare dintre noi un prilej de bucurie şi de meditaţie, dar şi de aleasă recunoştinţă faţă de Creatorul nostru.

Lumina curată a popasului aniversar, prilejuit de împlinirea a cincizeci de ani de viață a Preasfinţiei Voastre, strălucește dragostea și binecuvântarea lui Dumnezeu.

Privind în urmă, putem vedea că anii pe care i-aţi trăit până acum au fost întru totul închinaţi la Altarul Domnului – prin nevoinţă, speranţă şi dragoste faţă de semeni, aţi reuşit numeroase realizări, atât în domeniul moral-spiritual, precum şi social.

Hotărârea şi bunele intenţii ale Dumneavoastră ne fac să credem că şi în continuare Veţi munci cu aceiaşi râvnă pentru binele şi mărirea Bisericii Drept-măritoare, lucru pentru care ne şi rugăm Mântuitorului ca să Vă întărească şi să Vă înţelepţească spre a plini  lucrarea cea bineplăcută.

Cultivând conștiința misionară cu evlavia liturgică, lucrarea responsabilă pentru binele comun, cu recunoștința față de realizările şi năzuințele vrednicilor înaintași, precum şi sentimentul datoriei morale de a continua lucrarea lor, ați înfăptuit în Episcopia de Ungheni o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii.

Vă adresăm alese felicitări pentru aniversarea zilei de naștere şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, întru mulţi şi fericiţi ani!

 

Cu părintească binecuvântare şi frăţească dragoste în Hristos,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE