Mesajul de felicitare, adresat Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia aniversării a 51 ani de viață pământească, din partea clerului și poporului Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Preasfinţite și Multstimate Stăpîne,

În această zi măreață, când cu 51 de ani în urmă, din dragostea curată şi binecuvântată a părinţilor Preasfinţiei Voastre şi din mila lui Dumnezeu, aţi văzut lumina vieţii, Vă adresăm sincere şi calde felicitări.

Celebrând omagierea celor 51 ani de viaţă pământească, suntem motivați moral să ne aducem aminte de regretaţii şi minunaţii părinţi ai Preasfinţiei Voastre, Ioan și Feodosia, care s-au îngrijit să Vă ofere, nu doar o creştere trupească, ci mai ales una duhovnicească, oferindu-Vă prin aceasta, o educație în cel mai creştinesc mod, în mijlocul unei familii unde via duhul dragoste şi grija de mântuirea sufletului. Cuviosul Cosma Etolul spunea: „Nimic mai important nu văd pe pământ, decât ca părinții să-și educe creștinește copiii, pentru că, și călugări buni, și preoți râvnitori, și ierarhi destoinici, și demnitari responsabili, și muncitori silitori, vom avea, dacă în familii va exista educație în duhul Evangheliei lui Hristos.” Iar faptele mărețe ale Preasfinției Voastre, arată cu desăvârșire că sunteți rodul unei asemenea educații. Astfel, călăuzit de sfaturile părinteşti și povețele bunicilor, la care ați copilărit, v-aţi avântat din copilărie spre Hristos, de care v-aţi şi legat viaţa, nedespărţindu-vă nicicând de El, chiar dacă vremurile nu erau tocmai prielnice pentru Credinţa Ortodoxă.

În urma la tot ce vedem în viața Preasfinției Voastre, recunoaștem că avem o bucurie sufletească, întrucât Dumnezeu a îngăduit ca să fim oblăduiți duhovnicește de un ierarh atât de destoinic și rânvnitor spre cele bune și sfinte. Și credem că și copiii și nepoții noștri vor fi mândri că părinții și buneii lor au fost păstoriți de un asemenea Ierarh vrednic de toată cinstirea. 

Preasfinția Voastră, Dumnezeu a fost Bun și Darnic, înzestrându-Vă cu toate calitățile pe care trebuie să le aibă un om pentru a se bucura de respectul și de prețuirea semenilor săi și de aceea, în zi de sărbătoare Vă urăm un singur lucru – să fiți vrednic și în continuare de chemarea ce o aveți, iar noi, ca niște copiii ascultători, ne vom ruga fierbinte cu puținătatea rugăciunii noastre, pentru ca Tatăl Ceresc să vă țină sănătos și ferit de orice primejdie văzută sau nevăzută, astfel încât încă mulți ani să luminați cu făclia cea dătătoare de viață drumul pe calea mântuirii poporului drept-măritor.

SĂ NE TRĂIȚI ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!

Cu deplină supunere și fiască dragoste,

Clerul şi credincioşii Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni