Mesajul de felicitare, adresat ÎPS Arhiepiscop PETRU, cu ocazia împlinirii celor 54 ani de viață pământească, din partea Colaboratorilor Centrului Eparhial, a Clerului, Cinului monahal și a poporului drept credincios al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Înaltpreasfinția Voastră,

Înaltreasfințite Stăpâne,

Aniversarea celor 54 de ani de viață pământească a Înaltpreasfinției Voastre, ne oferă prilejul de a Vă aduce în dar sincere și sufletești cuvinte de felicitare și urări de tot binele.

Omagierea celor 54 ani de viață pământească, ne aducem întâi de toate aminte de regretații și minunații părinți ai Înaltpreasfinției Voastre, Ioan și Feodosia, care s-au îngrijit să Vă ofere tuturor copiilor – 9 la număr – nu doar o creștere trupească, ci mai ales una duhovnicească, având astfel parte de o educare creștinească în mijlocul unei familii în care era viu duhul dragoste creștine și grija de mântuirea sufletului.

Atât de bogată în activități Vă este viața și înfrumusețată duhovnicește, încât o spunem cu toată sinceritatea că suntem învăluiți permanent de-o sufletească bucurie, că ne sunteți păstorul nostru duhovnicesc și că ne sunteți, povățuitor, îndrumător și călăuzitor spre mântuire. Suntem recunoscători Proniei Divine că suntem oblăduiți duhovnicește de un Ierarh atât de destoinic și râvnitor spre cele bune și sfinte. De aceea credem că și copiii, și nepoții noștri vor fi mândri că părinții și buneii lor au fost păstoriți de un asemenea Ierarh vrednic de toată cinstirea, cum sunteți Înaltpreasfinția Voastră.

În toți anii vieții v-ați dovedit a fi un reper al demnității umane şi un exemplu viu de adevărat slujitor și următor al Domnului, în care Harul lui Dumnezeu sălășluiește și Vă întărește spre a face lucruri mântuitoare.

Mult stimatul și iubitul nostru Stăpân,

La acest popas aniversar, întâi de toate Vă asigurăm de întreaga și sincera prețuire pe care o avem față de Înaltpreasfinția Voastră. Iar deopotrivă cu aceasta, rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască din prea plinul dragostei Sale, multă sănătate, puteri duhovnicești, spor și ajutor duhovnicesc și tărie sufletească să ne fiți și-n continuare pildă vie de adevărată viețuire creștinească și bun sfătuitor și îndrumător în cele spre mântuire.

Anii pe care o să vi-i dăruiască Dumnezeu, Vă dorim să fie îmbelșugați în bucurii duhovnicești și sfinte împliniri.

SĂ NE TRĂIȚI ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!

Cu deplină supunere și fiască dragoste,

Clerul, cinul monahal şi credincioşii Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni