Mesajul de felicitare adresat de ÎPS PETRU, tuturor lucrătorilor medicali și farmaciștilor cu ocazia zilei lor profesionale

Calendarul laic menționează că a treia duminică din luna iunie este ziua profesională a lucrătorilor medicali și a farmaciștilor. Cu acest prilej dorim să adresăm sincere cuvinte de felicitare și urări de bine tuturor lucrătorilor medicali și farmaciștilor ce activează în cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, dar şi din ţara noastră, cât şi din întreaga lume,

Scriitorul francezul Marc Koehler afirma: „Când spui flexibilitate, toleranţă şi răbdare, spui de fapt asistent medical”. Atât această cugetare înţeleaptă, cât şi multe altele asemănătoare, reflectă rolul şi importanţa asistentului medical din întreg arealul medicinii.

Biserica dintotdeauna a avut o apreciere aparte şi un calificativ superlativ faţă de medici şi asistenţii medicali, întrucât aceştia sunt prin preocupările şi activităţile lor foarte apropiaţi de slujitorii bisericii. Deoarece, aşa cum se arată în unele citate Biblia, dar cum frumos spunea şi Sfântul Ierarh Luca de Simferopol: „Slujitorii bisericii şi lucrătorii medicali sunt dimpreună binefăcători ai oamenilor. Unii îngrijesc de suflet, alţii de trup.” Din acest considerent cunoaştem cât de anevoioasă Vă este munca şi activitatea Domniilor Voastre, Stimaţi Lucrători Medicali.

De aceea, în această zi marcantă pentru Dumneavoastră, Vă dorim multă sănătate sufletească şi trupească, ajutor de la Dumnezeu în munca şi activităţile Domniilor Voastre. Credinţa în Dumnezeu, nădejdea în puterea Lui de ajutorare, dragostea şi compasiunea faţă de toţi pacienţii, cât şi dorinţa de a fi oricând o mână de ajutor pentru cei ce trec prin clipe de boală, să fie calităţile caracteristice a Dumneavoastră întotdeauna.

Conşteintizăm că osteneala, curajul şi devotamentul Dumneavoastră merită o răsplată colosală din partea noastră a tuturor. Dar oricum, nu vom reuşi niciodată să Vă aducem cuvenita răsplată. De aceea rugăm pe Milostivul Dumnezeu să Vă răsplătească El cu binecuvântări cereşti şi daruri pământeşti munca, devotamentul şi curajul Dumneavoastră.

Cu dragoste părintească şi grijă arhierească,

+PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni