Mesajul de condoleanţe al Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, la trecerea în veşnicie a Prof. univ. dr. hab. Dumitru Moldovan

„…despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi, ca ceilalţi, care nu au nădejde” (1 Tesaloniceni 4, 13)

Îndoliate Familii Moldovan și Cheibaș,

    Cu profundă tristețe în suflet am aflat despre trecerea la cele veșnice a Domnului Prof. Univ. Dr. Hab. Dumitru Moldovan. Regretatul Profesor a fost exemplul viu al cuvintelor Sf. Ioan Gură de Aur, care a zis: „Pictorul și sculptorul fac doar figuri fără viață, dar pedagogul creează un chip viu. Uitându-se la el se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu”. Credem cu tărie că miile de studenți care au trecut prin sălile de clasă ale Domniei sale l-au bucurat și pe el și i-au împodobit activitatea profesională.
CV-ul impresionant pe care Dl Profesor îl are ne arată care i-a fost locul printre colegii săi! Caracterul dârz și neobosit, ambițios și totodată smerit în reușitele sale ne descoperă ce profesionist a fost Domnia sa. Cu greu se mai găsesc astăzi oameni asemeni lui!
Vorbele noastre nu sunt spuse în van, căci personal l-am cunoscut pe cel care a fost Decanul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM). Deși avea multe calități, Dl Dumitru Moldovan nu s-a simțit mai presus de colegii săi de breaslă. Cu credință în suflet, pios și sincer în căutarea lui după Dumnezeu, de multe ori și-a îndreptat pașii la mănăstirea Hâncu. Am avut multe convorbiri de suflet cu Dl Profesor și din talanții săi (cf. Matei 25:15), pe care i-a înmulțit conștiincios în activitatea lui academică, a dat fără preget celor care au dorit să știe cu ce se ocupa. La rându-mi, îi sunt recunoscător pentru cărțile oferite în dar, cărți la care el a muncit în sudoarea feței lui (cf. Facere 3:19).
Dragii noștri,
În aceste clipe de grea încercare, să avem încredere în Dumnezeu, Care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină (I Timotei 2:4); iar pe cel pe care l-a luat la Sine – pe noul-adormit Dumitru – să nădăjduim că îl va aduce împreună cu Iisus Cel înviat din morți (cf. 1 Tesaloniceni 4:14). Dar să nu uităm că trebuie să ne și rugăm ca Dumnezeu să-l primească în sânurile lui Avraam și în corturile drepților.
Este firesc să ne întristăm pentru trecerea de la cele vremelnice la cele veșnice a Domnului Profesor, dar ne mângâiem prin speranța învierii! Prin munca sa intelectuală, Domnul Profesor Univ. Dr. Hab. Dumitru Moldovanrămâne o flacără vie, un exemplu de necontestat pentru colegii săi, dar și pentru cei care au avut fericita ocazie de a se adăpa din fântâna cunoștințelor lui și a-i asculta slova înțeleaptă!
Dumnezeu să-l așeze cu drepții! Veșnică lui pomenire!
Cu nădejde întru Hristos Cel înviat din morți,

  † Petru,
Episcop de Ungheni și Nisporeni